Ostatnia aktualizacja
16.07.2019

Zamówienia publiczne

„Wentylacja Sali wykładowej nr 9 i Sali wykładowej nr 322 w budynku Starej Humanistyki, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A, 20-031 Lublin”

DTI-76/06/2019

Ogłoszony
19.06.2019
Przedmiot
roboty budowlane
Status
W toku

Najnowsze

Dostawa materiałów do badań

PU_93_2019_DOP_z

Ogłoszony
16.07.2019
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone
Dostawa materiałów

2233_2019_DOP_z

Ogłoszony
12.07.2019
Przedmiot
dostawy
Status
W toku