Ostatnia aktualizacja
01.12.2020

Zamówienia publiczne

„Leczenie i konserwacja drzewostanu w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie”

PU/NO/ WS-51/2020

Ogłoszony
21.10.2020
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Najnowsze

Wykonanie projektu przebudowy schodów wejściowych WNoZiGP w Lublinie

01122020

Ogłoszony
01.12.2020
Przedmiot
usługi
Status
Ogłoszone
Dostawa taboretów laboratoryjnych

392_2020

Ogłoszony
26.11.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone
Dostawa sterownika/zasilacza regulatorów przepływu do UMCS

PU/57-2020/DZP-a

Ogłoszony
26.11.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone