Ostatnia aktualizacja
27.09.2021

Zamówienia publiczne

Dostawa okien do montażu we własnym zakresie przez Zamawiającego w budynku Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie

ZOC/01-2013/DTI

Ogłoszony
18.12.2013
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Najnowsze

Dostawy skoncentrowanych środków czystości dla UMCS w Lublinie

ZOC/1-2015/DOP-z

Ogłoszony
21.01.2015
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone
Usługa w zakresie kompleksowej obsługi prawnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

PN/1-2012/RPO

Ogłoszony
14.12.2012
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone