Zaproszenie na konferencję Design Thinking + mp3

Zapraszamy na konferencję projektu DT.Uni: Design Thinking Approach for an Interdyscyplinary University, która odbędzie się w formule online 25 listopada br. w godzinach 11:00-12:30. Projekt koordynowany jest przez Centrum Współpracy Międzynarodowej UMCS wraz z siedmioma europejskimi uczelniami wyższymi, w tym m.in. z Uniwersytetem w Amsterdamie (UvA), Technicznym Uniwersytetem w Dreźnie (TUD) oraz jednym z najstarszych uniwersytetów europejskich Sapienza w Rzymie.

Inicjatywa skierowana jest do studentów, naukowców, kadry administracyjnej i kierowniczej, a także do wszystkich tych, którym design thinking jest bliski, lub którzy chcieliby zapoznać się z tą metodą. W wydarzeniu wezmą udział prelegenci ze wszystkich partnerskich uczelni i zaproszeni goście, co stworzy niepowtarzalną okazję do wymiany międzynarodowych doświadczeń w zakresie design thinking.

Konferencja DT.Uni poświęcona będzie niezwykle popularnym oraz nowatorskim metodom design thinking, pomagającym w rozwiązywaniu problemów w sposób twórczy oraz umożliwiającym tworzenie niecodziennych i wykraczających poza schematy rezultatów.

Międzynarodowy zespół projektowy podczas trzyletniej współpracy opracował szereg materiałów poświęconych tematyce design thinking dostępnych on-line: na stronie www.dtuni.umcs.pl oraz na dedykowanym portalu: https://www.designuni.eu/ Udział w konferencji będzie wspaniałą okazją do zapoznania się z nimi i zadania pytań ekspertom w dziedzinie design thinking pracującym przy realizacji projektu. W trakcie wydarzenia członkowie zespołu projektowego podsumują także wypracowane rezultaty i podzielą się dobrymi praktykami w zakresie wsparcia w wykorzystywaniu metod design thinking na co dzień.

Udział w konferencji jest bezpłatny, a link do rejestracji znajduje się na stronie: www.umcs.pl
Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +.

Nagranie dźwiękowe dotyczące tematu: 

    Informacje prasowe