Zaproszenie na konferencję "Data Analytics Meeting"

Serdecznie zapraszamy studentów oraz doktorantów do udziału w konferencji "Data Analytics Meeting" organizowanej przez Katedrę Statystyki i Ekonometrii Politechniki Gdańskiej. Wydarzenie odbędzie się w dniach 22-23.06.2023 i ma charakter ilościowy z czterema warsztatami z oprogramowania R i Python.

Celem konferencji jest wspieranie rozwoju studentów poprzez stworzenie środowiska sprzyjającego dyskusji nad ich pracami badawczymi, pobudzanie krytycznego myślenia oraz praktykowanie umiejętności publicznego występowania. Udział w konferencji umożliwi nawiązanie kontaktów z innymi studentami, doktorantami oraz pracownikami naukowymi, dając okazję do wymiany doświadczeń i pomysłów. Ponadto autorzy najlepszych referatów zostaną zaproszeni do publikacji wyników swoich badań w renomowanych czasopismach naukowych. Każdy z autorów referatu czy plakatu otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w konferencji. Osoby, które wezmą udział w warsztatach otrzymają certyfikaty potwierdzające ten udział.

Obszary tematyczne:
 • Wielowymiarowa analiza danych i analityka przestrzenna
 • Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych
 • Ekonometria i inżynieria finansowa
 • Sieci neuronowe i Machine Learning
 • Big data

Szczegóły dotyczące konferencji znajdują się na stronie internetowej organizatora. 

 

  Aktualności

  Data dodania
  21 marca 2023