Zaproszenie do składania artykułów – International Journal of Geo-Information

Miło nam poinformować, że dr hab. Waldemar Kociuba, prof. UMCS (Katedra Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji UMCS) został redaktorem zeszytu specjalnego zatytułowanego Surface and Subsurface Mapping zaplanowanego do publikacji w ramach czasopisma ISPRS International Journal of Geo-Information (IF 1.8). Według listy czasopism MNiSW (pozycja 9725) artykuł w ww. czasopiśmie to 70 pkt. w następujących dyscyplinach naukowych: nauki o Ziemi i środowisku oraz geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zgłaszania propozycji artykułów do ww. zeszytu specjalnego.

Proponowane wydanie specjalne „Surface and Subsurface Mapping” adresowane jest do szerokiego grona specjalistów z różnych dziedzin, zarówno do badaczy zajmujących się środowiskiem naturalnym (geologów, hydrogeologów, geofizyków, geografów, geomorfologów, gleboznawców) jak również specjalistów zajmujących się zmianami obszarów zurbanizowanych (planistów, geografów społecznych itp.). Zapraszamy do publikowania wyników prac opisujących / mapujących współczesne zmiany form rzeźby. Szczególnie oczekiwane są opracowania przedstawiające graficznie przedstawione efekty zmian zarówno powierzchniowych jak i podpowierzchniowych jak np. lodowce (mapowanie powierzchni i spągu, mapowanie dróg odpływu wód subglacjalnych i supraglacjalnych). Kolejnym przykładem są obszary krasowe: sprzężenie rzeźby powierzchniowej i podziemnej (jaskinie). Mapowanie geologiczne i hydrogeologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem sprzężenia wód powierzchniowych i podziemnych (sieć wód powierzchniowych i powierzchnia terenu vs mapa stropu wód podziemnych). Mapowanie miąższości utworów powierzchniowych: skał, gleby itp. Mile widziane są również prace z obszarów zurbanizowanych (mapowanie powierzchniowej i podpowierzchniowej infrastruktury obszarów zurbanizowanych) oraz obszarów eksploatacji (plany wyrobisk i sztolni odniesione do powierzchni terenu).

Więcej informacji

    Aktualności

    Data dodania
    14 maja 2020