Zapraszamy naukowców do Bazy Ekspertów Medialnych UMCS

Szanowni Państwo, 

mając na uwadze dobry wizerunek Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz utrzymanie jak najlepszych relacji z przedstawicielami środków masowego przekazu (prasa, radio, telewizja), na stronie internetowej uczelni funkcjonuje od kilku lat tzw. Baza Ekspertów Medialnych UMCS.

Dzięki niej dziennikarze mają ułatwiony kontakt z ekspertami w poszczególnych, wyspecjalizowanych dziedzinach wiedzy. Serdecznie zachęcamy i zapraszamy pracowników naukowych Uniwersytetu do współpracy w tworzeniu tej bazy. Znajdują się w niej dane kontaktowe (telefon służbowy, e-mail, ewentualnie zdjęcie) nauczycieli akademickich UMCS wraz z opisem ich zainteresowań naukowo-badawczych (dziedziny wiedzy i nauki, w których się specjalizują).

Z pewnością wpłynie to korzystnie na jakość przekazywanych przez media informacji, wzmocni promocję i prestiż UMCS, a także utrwali jego wizerunek jako uczelni mogącej poszczycić się kompetentną oraz wiarygodną kadrą naukową.

Osoby zainteresowane współtworzeniem Bazy Ekspertów Medialnych UMCS, proszone są o kontakt: e-mail: rzecznik@umcs.pl, tel. 81 537 52 81. Jeżeli jakiekolwiek z zamieszczonych dotąd informacji wymagają aktualizacji, również prosimy o wiadomość.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do dyspozycji.

Centrum Prasowe UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    30 września 2022