Zapisy na specjalności, seminaria licencjackie i magisterskie oraz kształcenie nauczycielskie

Wyniki zapisów na specjalności i seminaria licencjackie

Listy studentów II roku I stopnia biologii przydzielonych na specjalności na rok akademicki 2020/2021 są zamieszczone w załącznikach poniżej (plik: Biologia I st_podział na spec_2020-21_nr albumu).

Listy studentów II roku I stopnia biologii i biotechnologii przydzielonych do poszczególnych katedr na seminaria licencjackie na rok akademicki 2020/2021 są zamieszczone w załącznikach poniżej (plik: Lista_licencjaci_katedry_2020-21_nr albumu).

Ewentualne podania o zmianę przydziału (w uzasadnionych przypadkach) będą rozpatrywane w drugiej połowie września br.

Studenci II roku I stopnia biologii i biotechnologii

Zapisy na seminaria licencjackie na rok akademicki 2020/2021 odbywają się drogą elektroniczną poprzez przesłanie wypełnionej /Karty zapisu na seminarium licencjackie/ na adres email wskazany w karcie w dniach 1-19 czerwca 2020 r.

Studenci II roku I stopnia biologii

Zapisy na specjalności na rok akademicki 2020/2021 odbywają się drogą elektroniczną poprzez przesłanie wypełnionej /Karty zapisu na specjalności/ na adres email wskazany w karcie w dniach 1-19 czerwca 2020 r.

Studenci zakwalifikowani na I rok II stopnia biologii i biotechnologii

Zapisy na:

1. specjalności:

    - biologia: bioanalityka, biochemia, biologia eksperymentalna, mikrobiologia

    - biotechnologia: medyczna, ogólna

2. seminaria i pracownie magisterskie do poszczególnych Katedr

3. kształcenie nauczycielskie

na rok akademicki 2020/2021 odbywają się podczas składania dokumentów rekrutacyjnych przez osoby zakwalifikowane na studia II stopnia w dniach 21, 22 września 2020 r.

Studenci dokonujący wyboru specjalności oraz seminariów i pracowni magisterskich proszeni są o wskazanie swoich preferencji na kartach zapisów (do pobrania poniżej) i dostarczenie podpisanych kart wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi.

Zapisy na kształcenie nauczycielskie odbywają się poprzez wypełnienie i dostarczenie podpisanych dwóch dokumentów (Załącznik 1 - Zgoda na zaliczenie przedmiotów merytorycznych_I rok II stopień; Załącznik 2 - Podanie_dziekan_kształcenie nauczycielskie 20-21_I rok II stopień) wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi. Więcej informacji na temat kształcenia nauczycielskiego na stronie Wydziału BiB w zakładce Kandydat/rekrutacja / Kształcenie nauczycielskie.