Zapisy na przedmioty

Zapisy na przedmioty kierunkowe i monograficzne na semestr letni rozpoczną się: 14 stycznia 2014 r o godz. 20.00 dla kierunku PRAWO. 15 stycznia 2014 r. o godz. 20.00 dla kierunku ADMINISTRACJIA i BEZIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE. Zapisy potrwają do dnia 20 stycznia 2014 r. do godz. 20.00. Uprasza się o racjonalne i przemyślane wybory przedmiotów.

   

    Aktualności

    Data dodania
    13 stycznia 2014