Zapisów na lekcje indywidualne pływania można dokonywać bezpośrednio u prowadzących. Kontakt do prowadzących znajduje się w zakładce: Instruktorzy. W celu ustalenia konkretnego terminu zajęć prosimy o kontakt bezpośrednio z prowadzącymi (posiadają oni grafiki). Zajęcia 1-,2- lub 3-osobowe zapewniają indywidualny charakter zajęć.