Ostatnia aktualizacja
22.09.2021

Zamówienia publiczne

Dostawa odczynników do UMCS w Lublinie

1112-2021/DZP-z

Ogłoszony
18.06.2021
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Postępowanie prowadzone jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://pzp.umcs.pl , pod nazwą:

 

Dostawa odczynników do UMCS w Lublinie

Najnowsze

Dostawa materiałów do badań

1527-2021-1)/DZP-z

Ogłoszony
09.09.2021
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone
Dostawa materiałów laboratoryjnych do UMCS w Lublinie

1513-2021-1)/DZP-z

Ogłoszony
06.09.2021
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone
Dostawa ostrzy STM

1512-2021-1)DZP-z

Ogłoszony
06.09.2021
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone