Ostatnia aktualizacja
30.03.2020

Zamówienia publiczne

Dostawa materiałów do badań laboratoryjnych do UMCS w Lublinie

423/2017/DOP-z

Ogłoszony
14.02.2017
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

termin składania ofert: 17.02.2017 r. do godz. 11.00

Załączniki

Najnowsze

Dostawa materiałów do badań

748-2020/DZP-z

Ogłoszony
30.03.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone
Dostawa materiałów do badań

737-2020-DZP-z

Ogłoszony
27.03.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone
Dostawa materiałów do badań

704-2020/DZP-z

Ogłoszony
27.03.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone