Ostatnia aktualizacja
30.03.2020

Zamówienia publiczne

Dostawa materiałów do badań do UMCS w Lublinie

PUB/8-2020/DZP-z

Ogłoszony
16.01.2020
Przedmiot
dostawy
Status
W toku

Proszę o przesyłanie ofert do dnia 22.01.2020 do godz. 12:00.

Najnowsze

Dostawa materiałów do badań

737-2020-DZP-z

Ogłoszony
27.03.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone
Dostawa materiałów do badań

704-2020/DZP-z

Ogłoszony
27.03.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone
Dostawa materiałów do badań

710-2020/DZP-z

Ogłoszony
27.03.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone