Ostatnia aktualizacja
16.09.2019

Zamówienia publiczne

Usługa zorganizowania wyjazdu zagranicznego (wizyty studyjnej) do Wiednia

PUS/26-2019/DOP-p

Ogłoszony
25.04.2019
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu „Rozwój kompetencji studentów kierunków stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo narodowe Wydziału Politologii UMCS” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Najnowsze

Przeprowadzenie kursu Finanse dla nie finansistów

PUS/40-2019/DOP-p

Ogłoszony
11.09.2019
Przedmiot
usługi
Status
Ogłoszone
Sukcesywne świadczenie usług hotelarskich

PUS/37-2019/DOP-p

Ogłoszony
24.07.2019
Przedmiot
usługi
Status
W toku
Usługa ochrony fizycznej terenu i obiektów UMCS w Lublinie

PUS/35-2019/DOP-p

Ogłoszony
17.07.2019
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone