Ostatnia aktualizacja
17.05.2019

Zamówienia publiczne

Usługa przeprowadzenia warsztatów w zakresie negocjacji międzynarodowych dla studentów Wydziału Politologii

PUS/07-2019/DOP-p

Ogłoszony
18.01.2019
Przedmiot
usługi
Status
W toku

Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu „Rozwój kompetencji studentów kierunków stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo narodowe Wydziału Politologii UMCS” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Załączniki