Ostatnia aktualizacja
27.05.2019

Zamówienia publiczne

Świadczenie usługi hotelarskiej wraz z usługą gastronomiczną - cateringową

PUS/05-2019/DOP-p

Ogłoszony
14.01.2019
Przedmiot
usługi
Status
W toku