Ostatnia aktualizacja
16.09.2019

Zamówienia publiczne

Organizacja wizyt studyjnych i praktycznych zadań projektowych u pracodawcy wraz z zapewnieniem mentorów oraz udział przedstawicieli pracodawców w warsztatach branżowo-społecznych w ramach ścieżki merytorycznej GEOspec

PUS/25-2019/DOP-p

Ogłoszony
16.04.2019
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu: „Zintegrowany UMCS” realizowanego na mocy umowy nr POWR.03.05.00-00-Z012/17-00 zawartej dnia 19 kwietnia 2018r. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Najnowsze

Przeprowadzenie kursu Finanse dla nie finansistów

PUS/40-2019/DOP-p

Ogłoszony
11.09.2019
Przedmiot
usługi
Status
Ogłoszone
Sukcesywne świadczenie usług hotelarskich

PUS/37-2019/DOP-p

Ogłoszony
24.07.2019
Przedmiot
usługi
Status
W toku
Usługa ochrony fizycznej terenu i obiektów UMCS w Lublinie

PUS/35-2019/DOP-p

Ogłoszony
17.07.2019
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone