Ostatnia aktualizacja
22.09.2021

Zamówienia publiczne

Zamówienia na usługi społeczne

Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk przedmiotowo – metodycznych na kierunku studiów historia”

PUS/16-2020/DZP-p

Ogłoszony
11.03.2020
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk przedmiotowo-metodycznych na kierunku studiów filologia polska

PUS/15-2020/DZP-p

Ogłoszony
09.03.2020
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk w szkole

PUS/12-2020/DZP-p

Ogłoszony
26.02.2020
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Zorganizowanie i realizacja kursu z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

PUS/10-2020/DZP-p

Ogłoszony
19.02.2020
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk w szkole.

PUS/09-2020/DZP-p

Ogłoszony
10.02.2020
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Przeprowadzenie szkolenia dla uczestników projektu" Zintegrowany UMCS" w ramach ścieżki merytorycznej GEOinfo

PUS/04-2020/DZP-p

Ogłoszony
17.01.2020
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone
13

Wyróżnione

Usługa ochrony fizycznej i obiektów UMCS w Lublinie

PUS/39-2020/DZP-p

Ogłoszony
07.08.2020
Przedmiot
usługi
Status
W toku