Ostatnia aktualizacja
22.09.2021

Zamówienia publiczne

Zamówienia na usługi społeczne

Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk przedmiotowo – metodycznych na kierunku studiów hispanistyka”

PUS/17-2020/DZP-p

Ogłoszony
11.03.2020
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone
13

Wyróżnione

Usługa ochrony fizycznej i obiektów UMCS w Lublinie

PUS/39-2020/DZP-p

Ogłoszony
07.08.2020
Przedmiot
usługi
Status
W toku