Ostatnia aktualizacja
24.05.2019

Zamówienia publiczne

Zamówienia na usługi społeczne

Świadczenie usługi hotelarskiej wraz z usługą gastronomiczną - cateringową

PUS/44-2018/DOP-p

Ogłoszony
20.12.2018
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Usługa przeprowadzenia warsztatów dla studentów Wydziału Politologii

PUS/40-2018/DOP-p

Ogłoszony
18.12.2018
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Przeprowadzenie szkolenia „Tłumaczenia audiowizualne i opracowania dźwiękowe”

PUS/42-2018/DOP-p

Ogłoszony
18.12.2018
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Przeprowadzenie szkolenia „Tłumaczenia audiowizualne i opracowania dźwiękowe”

PUS/38-2018/DOP-p

Ogłoszony
04.12.2018
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Świadczenie usługi hotelarskiej

PUS/37-2018/DOP-p

Ogłoszony
29.11.2018
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Prowadzenie zajęć warsztatowych pozalekcyjnych w zakresie robotyki i programowania

PUS/34-2018/DOP-p

Ogłoszony
22.11.2018
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Świadczenie usług pocztowych dla Wydawnictwa UMCS oraz dla Biblioteki Głównej UMCS

PUS/33-2018/DOP-p

Ogłoszony
16.11.2018
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Świadczenie usługi hotelarskiej

PUS/31-2018/DOP-p

Ogłoszony
15.11.2018
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone
6