Ostatnia aktualizacja
06.08.2020

Zamówienia publiczne

Zamówienia na usługi społeczne

Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk przedmiotowo – metodycznych na kierunku studiów hispanistyka”

PUS/17-2020/DZP-p

Ogłoszony
11.03.2020
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk przedmiotowo – metodycznych na kierunku studiów historia”

PUS/16-2020/DZP-p

Ogłoszony
11.03.2020
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk przedmiotowo-metodycznych na kierunku studiów filologia polska

PUS/15-2020/DZP-p

Ogłoszony
09.03.2020
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk w szkole

PUS/12-2020/DZP-p

Ogłoszony
26.02.2020
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Zorganizowanie i realizacja kursu z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

PUS/10-2020/DZP-p

Ogłoszony
19.02.2020
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone
11