Ostatnia aktualizacja
07.08.2020

Zamówienia publiczne

Zamówienia na usługi społeczne

Usługa ochrony terenów i obiektów UMCS, obsługa systemu monitoringu oraz portierni

PUS/18-2017/DOP-p

Ogłoszony
10.11.2017
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Usługa przeprowadzenia szkoleń dla kadry akademickiej UMCS pn.: "Kurs moderatora Design Thinking"

PUS/10-2017/DOP-p

Ogłoszony
13.07.2017
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Sukcesywne świadczenie usług hotelarskich na potrzeby jednostek UMCS w Lublinie

PUS/12-2017/DOP-p

Ogłoszony
04.07.2017
Przedmiot
usługi
Status
W toku

Usługa przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

PUS/08-2017/G4W

Ogłoszony
29.06.2017
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Usługa przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

PUS/06-2017/G4W

Ogłoszony
06.06.2017
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Usługa ochrony terenów i obiektów UMCS, obsługa systemu monitoringu oraz portierni

PUS/04-2017/DOP-p

Ogłoszony
29.03.2017
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Usługa ochrony terenów i obiektów UMCS, obsługi systemu monitoringu oraz obsługi portierni.

PU/16-2016/DOP-p

Ogłoszony
23.12.2016
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone
11

Wyróżnione

Usługa ochrony fizycznej i obiektów UMCS w Lublinie

PUS/39-2020/DZP-p

Ogłoszony
07.08.2020
Przedmiot
usługi
Status
Ogłoszone