Ostatnia aktualizacja
13.07.2020

Zamówienia publiczne

Zamówienia na usługi społeczne

Zorganizowanie i realizacja kursu z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

PUS/35-2020/DZP-p

Ogłoszony
19.06.2020
Przedmiot
usługi
Status
W toku
11