Ostatnia aktualizacja
22.06.2018

Zamówienia publiczne

Zamówienia na usługi społeczne

Usługa przeprowadzenia szkoleń dla kadry akademickiej UMCS pn.: "Kurs moderatora Design Thinking"

PUS/1-2018/DOP-p

Ogłoszony
03.01.2018
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Usługa przeprowadzenia certyfikowanego kursu wykorzystania arkusza kalkulacyjnego (MS Excel)

PUS/22-2017/DOP-p

Ogłoszony
08.12.2017
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Świadczenie usług hotelarskich dla studentów/ek studiów I stopnia na kierunku praca socjalna

PUS/20-2017/DOP-p

Ogłoszony
22.11.2017
Przedmiot
usługi
Status
W toku

Świadczenie usług pocztowych dla Wydawnictwa UMCS oraz dla Biblioteki Głównej UMCS

PUS/19-2017/DOP-p

Ogłoszony
22.11.2017
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Usługa ochrony terenów i obiektów UMCS, obsługa systemu monitoringu oraz portierni

PUS/18-2017/DOP-p

Ogłoszony
10.11.2017
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Usługa przeporwadzenia szkoleń dla kadry akademickiej UMCS pn.: "Kurs moderatora Design Thinking"

PUS/10-2017/DOP-p

Ogłoszony
13.07.2017
Przedmiot
usługi
Status
W toku

Sukcesywne świadczenie usług hotelarskich na potrzeby jednostek UMCS w Lublinie

PUS/12-2017/DOP-p

Ogłoszony
04.07.2017
Przedmiot
usługi
Status
W toku
2