Ostatnia aktualizacja
20.02.2020

Zamówienia publiczne

Zamówienia na usługi społeczne

Zorganizowanie i realizację kursu z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

PUS/10-2020/DZP-p

Ogłoszony
19.02.2020
Przedmiot
usługi
Status
Ogłoszone

Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk w szkole.

PUS/09-2020/DZP-p

Ogłoszony
10.02.2020
Przedmiot
usługi
Status
W toku

Przeprowadzenie szkolenia dla uczestników projektu" Zintegrowany UMCS" w ramach ścieżki merytorycznej GEOinfo

PUS/04-2020/DZP-p

Ogłoszony
17.01.2020
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Świadczenie usługi noclegowej wraz z usługą gastronomiczną

PUS/06-2020/DZP-p

Ogłoszony
15.01.2020
Przedmiot
usługi
Status
W toku

Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk w szkole

PUS/03-2020/DZP-p

Ogłoszony
13.01.2020
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk w szkole.

PUS/58-2019/DOP-p

Ogłoszony
13.12.2019
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone
9