Ostatnia aktualizacja
30.09.2022

Zamówienia publiczne

Zamówienia na usługi społeczne

Usługa przeprowadzenia kursów kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego

PUS/67-2020/DZP-p

Ogłoszony
23.12.2020
Przedmiot
usługi
Status
W toku

Usługa przeprowadzenia szkoleń

PUS/63-2020/DZP-p

Ogłoszony
10.12.2020
Przedmiot
usługi
Status
W toku

Usługa przeprowadzenia szkolenia pn. „Agile Project Management Foundation”

PU/58-2020/DZP-p

Ogłoszony
24.11.2020
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Świadczenie usług pocztowych dla Wydawnictwa UMCS oraz dla Biblioteki Głównej UMCS

PUS/55-2020/DZP-p

Ogłoszony
23.11.2020
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Usługa przeprowadzenia szkoleń

PUS/52-2020/DZP-p

Ogłoszony
22.10.2020
Przedmiot
usługi
Status
W toku

Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk ciągłych przedmiotach na kierunku studiów anglistyka

PUS/50-2020/DZP-p

Ogłoszony
31.08.2020
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone
13

Wyróżnione

Usługa ochrony fizycznej i obiektów UMCS w Lublinie

PUS/39-2020/DZP-p

Ogłoszony
07.08.2020
Przedmiot
usługi
Status
W toku