Ostatnia aktualizacja
20.09.2018

Zamówienia publiczne

Zamówienia na usługi społeczne

Usługa przeprowadzenia kursów dla kadry kierowniczej i administracyjnej UMCS

PUS/18-2018/DOP-p

Ogłoszony
31.08.2018
Przedmiot
usługi
Status
W toku

Świadczenie usługi gastronomiczno-cateringowej w czasie IV Ogólnopolskiego Kongresu Politologii.

PUS/17-2018/DOP-p

Ogłoszony
08.08.2018
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Usługa ochrony fizycznej i obiektów UMCS w Lublinie

PUS/16-2018/DOP-p

Ogłoszony
20.07.2018
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Sukcesywne świadczenie usług hotelarskich na potrzeby jednostek UMCS w Lublinie

PUS/15-2018/DOP-p

Ogłoszony
27.06.2018
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Usługa przeprowadzenia szkoleń dla kadry akademickiej UMCS pn.: "Kurs moderatora Design Thinking"

PUS/1-2018/DOP-p

Ogłoszony
03.01.2018
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Usługa przeprowadzenia certyfikowanego kursu wykorzystania arkusza kalkulacyjnego (MS Excel)

PUS/22-2017/DOP-p

Ogłoszony
08.12.2017
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone
2