Zakończenie okręgowego etapu XXXIII Olimpiady Filozoficznej

W piątek, 21 maja 2021 w sali Auli Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie odbyło się uroczyste zakończenie okręgowego etapu XXXIII Olimpiady Filozoficznej. W czasie zawodów pisemnych II stopnia uczniowie przygotowywali esej na jeden z trzech tematów, a w części ustnej odpowiadali na trzy pytania przygotowane przez komisję z zakresu filozofii i logiki. Do zawodów centralnych rekomendowano 4 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 60% możliwych do uzyskania punktów.

Nagrodami dla uczniów były m.in. wysokiej klasy tablet, powerbanki, prenumerata czasopisma "Filozofuj!" oraz dziesiątki wartościowych książek z zakresu filozofii. Nagrody zakupiono dzięki hojności sponsorów, do których należeli: Urząd Miasta Lublin (reprezentowany przez Dyrektora Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów dra Mariusza Sagana), Fundacja Rozwoju KUL, Wydawnictwo Copernicus Center Press, czasopismo "Filozofuj!" oraz Wydawnictwo Aletheia. Patronat merytoryczny nad wydarzeniem sprawowali: Przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Filozoficznej w Lublinie dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Filozoficznego Oddział w Lublinie prof. dra hab. Marek Hetmański.

Laureaci OF i jednocześnie osoby rekomendowane do etapu centralnego to:

1 miejsce - Szulga Stanisław - III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie  - kl. 3
2 miejsce - Janczarek Klaudia - I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie  - kl. 2
3 miejsce - Antoniak Łukasz - I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie  - kl. 2
4 miejsce - Nurzyńska Karolina - III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie  - kl. 3

 

W skład Komitetu Okręgowego Olimpiady Filozoficznej w Lublinie wchodzą:

 1. dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS - przewodniczący
 2. dr Marcin Trybulec (UMCS) - wiceprzewodniczący
 3. dr hab. Mariola Kuszyk-Bytniewska (UMCS) – recenzent
 4. dr Piotr Lipski (KUL) - recenzent;
 5. dr Marcin Rządeczka (UMCS) - sekretarz

 

  Aktualności

  Data dodania
  25 maja 2021