Zakończenie II roku Bieckiego Uniwersytetu Złotego Wieku

5 lipca 2018 r. odbyło się zakończenie II roku działalności Bieckiego Uniwersytetu Złotego Wieku pod patronatem UMCS.

Delegacja złożona z ok. 50 osób, na czele z Burmistrzem Mirosławem Wędrychowiczem oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej w Bieczu - Grzegorzem Nosalem, spotkała się z Prorektor ds. Kształcenia dr hab. Aliną Orłowską, prof. nadzw. Po spotkaniu odbyły się zajęcia w Muzeum Zoologicznym na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS. Uczestnicy spotkania zwiedzili także Państwowe Muzeum na Majdanku.

Biecki Uniwersytet Złotego Wieku powstał w 2016 roku, na mocy podpisanej wówczas umowy patronackiej pomiędzy Gminą Biecz, reprezentowaną przez Burmistrza Biecza Mirosława Wędrychowicza, a Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, reprezentowanym przez JM Rektora UMCS prof. dr. hab. Stanisława Michałowskiego. Powołanie Bieckiego Uniwersytetu Złotego Wieku opierało się na idei rozwijania procesu dydaktycznego oraz integracji doświadczeń, również międzypokoleniowych.

    Aktualności

    Data dodania
    6 lipca 2018