Zakład Zoologii

Kontakt

telefon Sekretariat: 81 537 50 09

telefon Zakład: 81 537 50 19

fax:  81 537 59 01

 


Kierownik

prof. dr hab. Bernard Staniec - prof. nadzw.

telefon: 81 537 50 31

 


Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • wykład, ćwiczenia laboratoryjne i terenowe z zoologii ogólnej i systematycznej oraz wykład z podstaw taksonomii organizmów - przedmiotów kierunkowych dla studentów biologii;
 • wykłady i ćwiczenia z przedmiotów specjalizacyjnych: biologia wybranych grup zwierząt, anatomia porównawcza bezkręgowców, hydrobiologia, entomologia;
 • seminaria licencjackie, seminaria, pracownie: specjalizacyjna i magisterska dla studentów biologii ogólnej i eksperymentalnej oraz specjalności nauczycielskich;
 • oferowane wykłady fakultatywne: adaptacje zwierząt do różnych warunków środowiska, wybrane zagadnienia z parazytologii.

Rys historyczny

Zakład został utworzony w 1944 roku. Jego organizatorem był prof. dr hab. Konstanty Strawiński. Poprzednio Zakład Zoologii nosił nazwy: Zakładu Biologii, Zakładu Zoologii Szczegółowej i Entomologii oraz Katedry Zoologii Systematycznej. W 1970 roku włączono do Zakładu Pracownię Protozoologii, która w latach 1958-1970 działała samodzielnie (kierownik: dr Janina Wolska). W czasie kilkudziesięcioletniej historii Zakładu prowadzono rozległe badania nad faunistyką, ekologią, morfologią, fizjologią i biologią Protozoa, Annelida, Arachnida, Insecta, Mollusca, Amphibia i Reptilia Polski i Europy. Efektem tych prac jest ponad 900 publikacji krajowych i zagranicznych.

Kierownicy Zakładu: prof. dr hab. Konstanty Strawiński (1944-1963), doc. dr hab. Sergiusz Riabinin (1963-1964), prof. dr hab. Sędzimir Maciej Klimaszewski (1964-1973), prof. dr hab. Zdzisław Cmoluch (1973-1995), dr hab. Jacek Łętowski (1995-2008), prof. dr hab. Bernard Staniec od 2008 roku.


Problematyka badawcza


Współpraca


Ostatnie ważniejsze publikacje:

 1. Gosik R., Skuhrovec J. (2011) Descriptions of mature larvae and pupae of the genus Larinus (Coleoptera: Curculionidae, Lixinae). Zootaxa 3019, 1-25.
 2. Kucharczyk H., Bereś P.K., Dąbrowski Z.T. (2011) The species composition and seasonal dynamic of thrips (Thysanoptera) populations on maize in south-eastern. J. Plant Prot. Res. 51, 210-216.
 3. Pietrykowska-Tudruj E., Staniec B., Solodovnikov A. (2011) Discovery of the Quedius antipodum Sharp larva from New Zealand: phylogenetic test of larval morphology for Staphylinini at the intratribal level (Coleoptera: Staphylinidae). Syst. Entomol. 37, 360-378.
 4. Rychła A., Benndorf J., Buczyński P. (2011) Impact of pH and conductivity on species richness and community structure of dragonflies (Odonata) in small mining lakes. Fundam. Appl. Limnol. 179, 41-50.
 5. Staniec B, Pietrykowska-Tudruj E., Sałapa D. (2011) Description of the egg and larva of Paederidus Mulsant and Rey, 1878 (Coleoptera, Staphylinidae, Paederinae) based on the two European species. Zootaxa 2888, 39-56.

Możliwości wykonywania usług w zakresie:

 • opracowań wybranych grup owadów, pajęczaków oraz płazów i gadów;
 • oceny różnorodności biologicznej i monitoring środowiska;
 • waloryzacji przyrodniczej terenów chronionych i proponowanych do ochrony;
 • identyfikacji organizmów oraz badania bionomii pojedynczych gatunków z wymienionych grup zwierząt.

Inne dane

Zakład posiada gromadzone od kilkudziesięciu lat zbiory faunistyczne bezkręgowcóow. Wśród nich znajdują się okazy typowe (holotypy i paratypy) kilku opisanych gatunków dla wiedzy przez pracowników Zakładu.


Pracownicy

prof. dr hab. Bernard Staniec
dr hab. Maria Grochowska, prof. UMCS
dr hab. Halina Kucharczyk, prof. UMCS
dr hab. Paweł Buczyński, prof. UMCS
dr hab. Rafał Gosik, prof. UMCS
dr hab. Ewa Pietrykowska-Tudruj
dr Dorota Samborska
dr Grzegorz Karol Wagner
mgr Wojciech Czarniawski
mgr Anna Dembicka-Drapała