ZAKŁAD ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Kontakt

Godziny dyżurów

Godziny dyżurów pracowników naukowych publikowane są w ich profilach osobowych w książce adresowej.

Opis

Kierownik Zakładu: prof. nadzw. dr hab. Anna Rakowska

Działalność badawcza i naukowa Zakładu obejmuje problematykę w zakresie wybranych aspektów zarządzania kapitałem ludzkim i zarządzania zasobami ludzkimi. Wśród nowo podejmowanych tematów badawczych są zróżnicowanie potencjału kompetencyjnego pracowników oraz wpływ nowych technologii na zarządzanie zasobami ludzkimi. Kolejnym obszarem badawczym realizowanym z Zakładzie jest zarządzanie środowiskiem.

Pracownicy zakładu realizują działalność dydaktyczną z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na kierunku zarządzanie, ekonomia i logistyka oraz na studiach podyplomowych organizowanych na Wydziale Ekonomicznym. Prowadzone są także zajęcia w języku angielskim dla studentów Erasmusa. Pracownicy prowadzą wykłady i ćwiczenia m.in. z takich przedmiotów jak: zarządzanie kapitałem ludzkim, zachowania organizacyjne, negocjacje, audyt personalny, kształtowanie kompetencji menedżerskich, gra kierownicza zarządzanie publiczne, kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa. W Zakładzie prowadzone są seminaria doktorskie oraz magisterskie i licencjackie.

Pracownicy Zakładu aktywnie uczestniczą we współpracy międzynarodowej.