ZAKŁAD ZARZĄDZANIA

Kontakt

Godziny dyżurów

Godziny dyżurów pracowników naukowych publikowane są w ich profilach osobowych w książce adresowej.

Opis

Kierownik Zakładu: prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek

Działalność naukowa Zakładu koncentruje się na badaniach w zakresie wybranych aspektów zarządzania potencjałem społecznym w pespektywie międzynarodowej, a szczególnie kultury organizacyjnej, kompetencji organizacji oraz personelu, a także zawłaszczaniem wartości przedsiębiorstw.

Pracownicy zakładu realizują działalność dydaktyczną z zakresu zarządzania na wszystkich kierunkach realizowanych na Wydziale Ekonomicznym i poza nim, prowadząc zajęcia z przedmiotów takich jak m.in.: zarządzanie, zarządzanie strategiczne, metody zarządzania, zarządzanie międzynarodowe, podstawy organizacji, zarządzanie zmianą, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, socjologia organizacji. W Zakładzie Zarządzania prowadzone są seminaria doktorskie oraz magisterskie i licencjackie.

Pracownicy Zakładu są aktywnie zaangażowani we współprace międzynarodową.