Zakład Wypukłodruku

Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Szymanowicz

Zakład Grafiki Warsztatowej I - pracownia druku wypukłego – istnieje od początku powstania kierunku Wychowanie plastyczne, tzn. od 1973 roku. Zakład prowadzi obecnie zajęcia z zakresu technik druku wypukłego na wszystkich kierunkach studiów w Instytucie Sztuk Pięknych.

Na kierunku GRAFIKA - studia I stopnia realizowane są przedmioty: Podstawy grafiki warsztatowej, Druk wypukły oraz Pracownia dyplomowa – grafika warsztatowa.

Na kierunku GRAFIKA - studia II stopnia – przedmioty: Zagadnienia współczesnej grafiki artystycznej (w formie wykładu), Druk wypukły oraz Magisterska pracownia dyplomowa - grafika warsztatowa.

Na kierunku EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH – studia I i II stopnia zakład prowadzi przedmiot Grafika dla wszystkich studentów oraz na specjalności Media graficzne: Grafikę warsztatową oraz Pracownię dyplomową – Media graficzne.

Na kierunku MALARSTWO – studia I stopnia realizowany jest przedmiot Grafika, na II stopniu studiów na tym kierunku zakład prowadzi Grafikę jako przedmiot fakultatywny.

Zakres działalności Zakładu to głównie linoryt i techniki mieszane z wypukłodrukiem. Działalność badawczo-naukowa koncentruje się na przełamywaniu metod technologicznych w obrębie technik druku wypukłego oraz poszukiwaniu nowych jakości w grafice artystycznej.


Pracownicy dydaktyczni:

prof. Krzysztof Szymanowicz - kierownik zakładu

dr hab. Adam Panek

dr hab. Agnieszka Zawadzka

mgr Karol Pomykała

dr hab. Maria Sękowska

dr Amadeusz Popek