Zakład Wirusologii i Immunologii

Ośrodki naukowo-badawcze w Polsce

  • Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, Zakład Biologii Medycznej – Właściwości chemoprewencyjne polisacharydów izolowanych z borowika szlachetnego (Boletus edulis). Badania in vitro i molekularne w komórkowym modelu raka okrężnicy (projekt NCN nr 2011/01/M/NZ7/02691)
  • Uniwersytet Gdański, Pracownia Chemii Polipeptydów – Rola neutralnej endopeptydazy (NEP) i jej inhibitora, sialofaryny, w biologii komórek raka jelita grubego (projekt NCN nr 2012/07/B/NZ3/00209).
  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie: Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej; Katedra i Klinika Psychiatrii; Katedra i Zakład Chemii Organicznej; Katedra i Zakład Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych; Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej; Katedra Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego; Klinika Okulistyki Ogólnej Katedry Okulistyki; Zakład Chemii Analitycznej – Oddziaływanie cisplatyny i terpenów na komórki nowotworowe wywodzące się z guzów krtani; Cytokiny w schizofrenii; Potencjalna aktywność przeciwnowotworowa nowych pochodnych norkantarydyny; Aktywność przeciwnowotworowa furanokumaryn; Rola neutralnej endopeptydazy (NEP) i jej inhibitora, sialofaryny, w biologii komórek raka jelita grubego (projekt NCN nr 2012/07/B/NZ3/00209); Otyłość a niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby; The role of tryptophan and its metabolites in physiology and pathology of ocular surface (projekt FNP nr 0066 POMOST/2013-7/15); Analiza ekstraktów roślinnych w badaniach in vitro z komórkami oka (rogówka i spojówka); Analiza aktywności ekstraktów roślinnych na komórki prawidłowe i nowotworowe,
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Chemii – Badanie aktywności biologicznej tiazyn.

Zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze

  • University of Trás-os-Montes e Alto Douro, The Chemistry Research Center (CQVR); Portugalia – Właściwości chemoprewencyjne polisacharydów izolowanych z borowika szlachetnego (Boletus edulis). Badania in vitro i molekularne w komórkowym modelu raka okrężnicy (projekt badawczy NCN nr 2011/01/M/NZ7/02691).