Zakład Wirusologii i Immunologii

Sekretariat

mgr Beata Pawińska

telefon/fax: 81 537 59 40

pokój: 309 a

e-mail: beata.pawinska@poczta.umcs.lublin.pl


Kierownik

prof. dr hab. Wojciech Rzeski

telefon: 81 537 77 09

pokój: 312a

e-mail: rzeskiw@hektor.umcs.lublin.pl


Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • wykłady i ćwiczenia z przedmiotów kierunkowych – immunologia, immunologia z elementami wirusologii, immunologia człowieka z elementami wirusologii, praktikum z hodowli komórek i tkanek, produkcja szczepionek i przeciwciał;
 • wykłady i ćwiczenia z przedmiotów specjalizacyjnych: wirusologia, inżynieria tkankowa w medycynie, biologia nowotworów, wirusologia ogólna i lekarska,  mikrobiologia lekarska, biotechnologia roślin i zwierząt, immunologia człowieka - odporność człowieka a kosmetyki;
 • wykłady fakultatywne: „Współczesne zagrożenia wirusologiczne”,
 • wykłady ogólnouniwersyteckie: „Najgroźniejsze wirusy świata”;
 • seminaria i pracownie: licencjackie, magisterskie i specjalizacyjne dla studentów biologii i biotechnologii.

Rys historyczny

Początki Zakładu Wirusologii i Immunologii sięgają 1962 r., kiedy to z Katedry Mikrobiologii Ogólnej wyodrębniła się Katedra Mikrobiologii Szczegółowej, której kierownikiem został doc. dr hab. Kazimierz Matusiak. W 1965 roku kierownictwo Katedry objął prof. dr hab. Zbigniew Kawecki i sprawował je przez 22 lata do roku 1987. Jego dziełem było utworzenie w Katedrze pracowni wirusologiczno-immunologicznej. W 1970 r. Katedra zmieniła nazwę na Zakład Mikrobiologii Stosowanej i weszła w skład powstałego w tym czasie Instytutu Mikrobiologii i Biochemii. W 1987 roku kierownikiem Zakładu Mikrobiologii Stosowanej został prof. dr hab. Zdzisław Ilczuk. W 1995 r. po przeniesieniu się do nowego gmachu Zakład został podzielony na dwie odrębne jednostki: Zakład Wirusologii i Immunologii oraz Zakład Mikrobiologii Przemysłowej. Kierownictwo nowopowstałego Zakładu Wirusologii i Immunologii objęła prof. dr hab. Martyna Kandefer-Szerszeń i sprawowała je przez 21 lat. W 2016 r. kierownikiem Zakładu został prof. dr hab. Wojciech Rzeski.


Problematyka badawcza


Patenty


Współpraca


Ostatnie ważniejsze publikacje

 1. Sławińska-Brych A., Zdzisińska B., Kandefer-Szerszeń M.: Fluvastatin inhibits growth and alters the malignant phenotype of the C6 glioma cell line. Pharmacological Reports, 2014, 66, 121-129.
 2. Paduch R., Woźniak A., Niedziela P., Rejdak R.: Assessment of eyebright (Euphrasia officinalis L.) Extract activity in relation to human corneal cells using in vitro tests. Balkan Medical Journal, 2014, 31, 29-36.
 3. Paduch R., Kandefer-Szerszeń M.: Antitumor and antiviral activity of pentacyclic triterpenes. Mini-Reviews in Organic Chemistry, 2014, 11, 262-268.
 4. Osińska-Jaroszuk M., Jaszek M., Mizerska-Dudka M., Błachowich A., Rejczak T., P., Janusz G., Wydrych J, Polak J., Jarosz-Wilkołazka A., Kandefer-Szerszeń M.: Exopolysaccharide from Ganoderma applanatum as a Promising Bioactive Compound with Cytostatic and Antibacterial Properties. BioMed Research International, 2014 DOI: 10.1155/2014/743812.
 5. Pachuta-Stec A., Szuster-Ciesielska A.: New Norcantharidin Analogs: Synthesis and Anticancer Activity. Archiv der Pharmazie, 2015, 348, 1-11.
 6. Zwolak A., Szuster-Ciesielska A., Daniluk J., Słabczyńska O., Kandefer-Szerszeń M.: Hyperreactivity of blood leukocytes in patients with NAFLD to ex vivo lipopolysaccharide treatment is modulated by metformin and phosphatidylcholine but not by alpha ketoglutarate. Plos One, 2015,  DOI:10.1371/journal.pone.0143851.
 7. Sławińska-Brych A., Król S.K., Dmoszyńska-Graniczka M., Zdzisińska B., Stepulak A. Gagoś M.: Xanthohumol inhibits cell cycle progression and proliferation of larynx cancer cells in vitro. Chemico-Biological Interactions, 2015, 240, 110-118.
 8. Paduch R.: Theories of cancer origin. European Journal of Cancer Prevention, 2015, 24,57-67.
 9. Paduch R., Wiater A., Locatelli M, Pleszczyńska M., Tomczyk M.: Aqueous extracts of selected Potentilla species modulate biological activity of human normal colon cells. Current Drug Targets, 2015, 16, 1495-1502.
 10. Paduch R., Woźniak A.: The effect of Laminum album extract on cultivated human corneal epithelial cells (10.014 pPSV-T). Journal of Ophthalmic and Vision Research, 2015, 10, 229-237.
 11. Mizerska-Dudka M., Jaszek M., Błachowicz A., Rejczak T.P., Matuszewska A., Osińska-Jaroszuk M., Stefaniuk D., Janusz G., Sulej J., Kandefer-Szerszeń M.: Fungus Cerrena unicolor as an effective source of new antiviral, immunomodulatory, and anticancer compounds. International Journal of Biological Macromolecules, 2015, 79, 459-468.
 12. Mizerska-Dudka M., Kandefer-Szerszeń M.: Opioids, neutral endopeptidase, its inhibitors and cancer: is there a relationship among them? Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis, 2015, 63, 197–205.
 13. Tutaj K., Szlazak R., Szałapata K., Starzyk J., Luchowska R., Grudziński W., Osińska-Jaroszuk M., Jarosz-Wilkołazka A., Szuster-Ciesielska A., Gruszecki W.: Amphotericin B-silver hybrid nanoparticles: synthesis, properties and antifungal activity. Nanomedicine-Nanotechnology Biology and Medicine, 2016, 12, 1095–1103.
 14. Socała K., Szuster-Ciesielska A., Wlaź P.: SB 334867, a selective orexin receptor type 1 antagonist, elevates seizure threshold in mice. Life Sciences, 2016, 150, 81-88.
 15. Zwolak A., Słabczyńska O., Semeniuk J., Daniluk J., Szuster-Ciesielska A.: Metformin changes the relationship between blood monocyte toll-like receptor 4 levels and nonalcoholic fatty liver disease-ex vivo studies. PLoS One. 2016 Mar 1;11(3):e0150233. doi: 10.1371/journal.pone.0150233. eCollection 2016.
 16. Zwolak A., Szuster-Ciesielska A., Daniluk J., Semeniuk J., Kandefer-Szerszeń M.: Chemerin, retinol binding protein-4, cytokeratin-18 and transgelin-2 presence in sera of patients with non-alcoholic liver fatty disease. Annals of Hepatology, 2016, 15, 6, 862-869.
 17. Polak J., Jarosz-Wilkołazka A., Szuster-Ciesielska A., Wlizło K., Kopycińska M., Sojka-Ledakowicz J., Lichawska Olczyk J.: Toxicity and dyeing properties of dyes obtained through laccase-mediated synthesis. Journal of Cleaner Production, 2016, 112, 4265-4272.
 18. Paduch R., Trytek M., Król S. K., Kud J., Frant M., Kandefer-Szerszeń M., Fiedurek J.: Biological activity of terpene compounds produced by biotechnological methods. Pharmaceutical Biology, 2016, 54, 1096-107.
 19. Paduch R.: The role of lymphangiogenesis and angiogenesis in tumor metastasis. Cellular Oncology. 2016,  doi: 10.1007/s13402-016-0281-9.
 20. Zdzisińska B., Żurek A., Kandefer-Szerszeń M.: Alpha-Ketoglutarate as a Molecule with Pleiotropic Activity: Well-Known and Novel Possibilities of Therapeutic Use. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis (Warsz). 2016 Jun 20. DOI: 10.1007/s00005-016-0406-x.
 21. Sławińska-Brych A., Zdzisińska B., Dmoszyńska-Graniczka M., Jeleniewicz W., Kurzepa J., Gagoś M., Stepulak A.: Xanthohumol inhibits the extracellular signal regulated kinase (ERK) signalling pathway and suppresses cell growth of lung adenocarcinoma cells. Toxicology, 2016, 357-358, 65-73.
 22. Mizerska-Kowalska M., Bojarska-Junak A., Jakubowicz-Gil J., Kandefer-Szerszen M.: Neutral endopeptidase (NEP) is differentially involved in biological activities and cell signaling of colon cancer cell lines derived from various stages of tumor development. Tumor Biology. 2016, DOI: 10.1007/s13277-016-5248-y.
 23. Wawruszak A., Czerwonka A., Okła K., Rzeski W.: Anticancer effect of ethanol Lycium barbarum (Goji berry) extract on human breast cancer T47D cell line. Natural Product Research, 2016, 30(17), 1993-1996.
 24. Pleszczyńska M., Wiater A., Siwulski M., Lemieszek M. K., Kunaszewska J., Kaczor J., Rzeski W., Janusz G., Szczodrak J.: Cultivation and utility of Piptoporus betulinus fruiting bodies as a source of anticancer agents. World Journal of Microbiology & Biotechnology, 2016, 32 (151), 1-9.
 25. Lemieszek MK.,  Ribeiro M., Alves HG., Marques G., Nunes FM., Rzeski W.:  Boletus edulis ribonucleic acid – a potent apoptosis inducer in human colon adenocarcinoma cells. Food & Function. 2016, 7, 3163-3175.
 26. Pleszczyńska M., Lemieszek MK., Siwulski M., Wiater A., Rzeski W., Szczodrak J.: Fomitopsis betulina (formerly Piptoporus betulinus): the Iceman's polypore fungus with modern biotechnological potential. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 2017, 33:83. 
 27. Szymona K., Zdzisińska B., Karakuła-Juchnowicz H., Kocki T., Kandefer-Szerszeń M., Flis M., Rosa W., Urbańska EM.: Correlations of Kynurenic Acid, 3-Hydroxykynurenine, sIL-2R, IFN-α, and IL-4 with Clinical Symptoms During Acute Relapse of Schizophrenia. Neurotoxicity Research, 2017, DOI: 10.1007/s12640-017-9714-0.

Pracownicy

prof. dr hab. Wojciech Rzeski
prof. dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska
dr hab. Barbara Zdzisińska, prof. UMCS
dr hab. Roman Paduch, prof. UMCS
dr Magdalena Mizerska-Kowalska
dr Katarzyna Sawa-Wejksza
dr Arkadiusz Czerwonka
mgr Beata Pawińska                                      
Renata Obara