Zakład Układów Złożonych i Neurodynamiki


Kierownik Zakładu


prof. dr hab. Wiesław A. Kamiński

Pokój: 312 (III p., nowy budynek Instytutu Informatyki)
Telefon: (81) 537-6233


 Pracownicy


dr hab. Marek Góźdź

Pokój: 305 (III p., nowy budynek Instytutu Informatyki)
Telefon: (81) 537-2934


mgr inż. Magdalena Granos

Pokój: 304 (III p., nowy budynek Instytutu Informatyki)
Telefon: (81) 537-2933


dr Jacek Krzaczkowski

Pokój: 309 (III p., nowy budynek Instytutu Informatyki)
Telefon: (81) 537-2936


mgr Paweł Olszewski

Pokój: 310 (III p., nowy budynek Instytutu Informatyki)
Telefon: (81) 537-2913


dr Tomasz Żurek

Pokój: 311 (III p., nowy budynek Instytutu Informatyki)
Telefon: (81) 537-2937


Zakład Układów Złożonych i Neurodynamiki (na stronie UMCS)

Zakład Układów Złożonych i Neurodynamiki (na stronie II UMCS)


 Pracownicy Instytutu Informatyki UMCS