ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Opis

Zakład Ubezpieczeń wchodzi w skład Instytutu Ekonomii i Finansów Wydziału Ekonomicznego UMCS. Został powołany w 2014 roku. Kierownikiem Zakładu jest dr hab. Teresa H. Bednarczyk. W Zakładzie Ubezpieczeń zatrudnionych jest 2 adiunktów ze stopniem doktora nauk.

Zakład Ubezpieczeń prowadzi działalność dydaktyczną i naukową skoncentrowaną wokół problematyki ubezpieczeń osobowych i majątkowych, zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym, funkcjonowania sektora ubezpieczeniowego i jego roli w gospodarce rynkowej.

Działalność naukowa obejmuje w szczególności następujące zakresy problemowe:

 • przemiany zachodzące na rynku ubezpieczeń gospodarczych
 • dobrowolne inwestycyjne programy emerytalne
 • ryzyko systemowe w sektorze ubezpieczeniowym
 • gospodarka finansowa ubezpieczycieli
 • zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych
 • ryzyko w zamówieniach publicznych
 • innowacje produktowe w ubezpieczeniach

W roku akadem. 2014/2015 w Zakładzie Ubezpieczeń realizowane są następujące tematy badawcze:

 1. Ryzyko systemowe w sektorze ubezpieczeniowym
 2. Nadzór makroostrożnościowy
 3. Wycena spółek ubezpieczeniowych
 4. Grupowe ubezpieczenia zdrowotne
 5. Ubezpieczenia finansowe

Działalność dydaktyczna Zakładu Ubezpieczeń skupia się w obszarze problematyki ubezpieczeń życiowych, ubezpieczeń majątkowych, programów emerytalnych, gospodarki finansowej ubezpieczycieli, roli ubezpieczeń w gospodarce, a także ekonometrii, statystyki, matematyki dla ekonomistów oraz matematyki finansowej.

Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń prowadzą współpracę z innymi krajowymi ośrodkami naukowymi.