Zakład Topologii


Kierownik Zakładu


dr hab. Witold Mozgawa, prof. nadzw.

Pokój: 805 (VIII p., wieżowiec)
Telefon: (81) 537-6108
e-mail: mozgawa@hektor.umcs.lublin.pl, mozgawa@poczta.umcs.lublin.pl 


 Pracownicy


dr Anna Gąsior

Pokój: 807 (VIII p., wieżowiec)
Telefon: (81) 537-6152
e-mail: anna.gasior@poczta.umcs.lublin.pl


prof. dr hab. Tadeusz Kuczumow

Pokój: 236B (II p., budynek Starej Fizyki)
Telefon: (81) 537-7172
e-mail: tadek@hektor.umcs.lublin.pl, tadek@poczta.umcs.lublin.pl


dr Magdalena Skrzypiec

Pokój: 807 (VIII p., wieżowiec)
Telefon: (81) 537-6152
e-mail: mskrzypiec@hektor.umcs.lublin.pl


Zakład Topologii (na stronie UMCS)


 Pracownicy Instytutu Matematyki UMCS