ZAKŁAD TEORII POLITYKI I METODOLOGII POLITOLOGII

Adres

Pl. Litewski 3
20-080 Lublin

Kontakt

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Waldemar Paruch tel.: (81) 537 6003 pok. 010

Strona WWW

www.politologia.pl

Godziny dyżurów

Godziny konsultacji podane są w profilach osobowych pracowników Zakładu oraz na tablicy ogłoszeń dostępnej przed pokojem 010 na Wydziale Politologii UMCS.

 

 

Opis

Publikacje Zakładu Teorii Polityki i Metodologii Politologii

 


Profil badawczy Zakładu


Zainteresowania badawcze Zakładu obejmują zarówno problemy ontologiczne (status rzeczywistości politycznej i polityki), jak i epistemologiczne (metody i techniki stosowane przez politologów), czyli wszystkie obszary i warstwy poznania właściwego dla politologii oraz jej głównych subdyscyplin i dziedzin.

W Zakładzie są prowadzone badania nad:
1) przedmiotem badań (metodologia przedmiotowa),
2) wykonywaniem prac badawczych (metodologia pragmatyczna),
3) efektami badań naukowych oraz ich zastosowaniem (metodologia apragmatyczna).
W ujęciu rzeczowym zakres zainteresowań badawczych pracowników Zakładu obejmuje strategie badań politologicznych i modele naukowości; metody i techniki badawcze; narrację politologiczną; rozwój historyczny badań politologicznych; formułowanie prognoz i predykcji oraz teorii różnego typu – zarówno uwikłanych w walkę polityczną (teorie polityki, teorie polityczne), jak również będących przedmiotem sporów naukowych (teorie politologiczne).

Prowadzone aktualnie badania skupiają się na następującej problematyce:

  • Metodologia badania myśli politycznej
  • Metodologia analizy problemów międzynarodowych i transnarodowych
  • Metodologia badań integracji europejskiej
  • Metodologia analizy systemów politycznych – demokracja, autorytaryzm, totalitaryzm
  • Orientacje teoretyczne, subdyscypliny i dziedziny naukowe w politologii
  • Polityka zagraniczna i wewnętrzna jako przedmiot badań politologicznych
  • Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej
  • Polityka zagraniczna i wewnętrzna państw Europy Środkowej
  • Integracja europejska – fazy, poziomy, analiza
  • Procesy decyzyjne w środowisku wewnątrzpaństwowym i w stosunkach międzynarodowych

 


Doktoranci


Imię, Nazwisko

Pokój Telefon Godz. konsultacji- dostępne na tablicy ołoszeń przed pokojem 010 na Wydziale Politologii UMCS Informacje dodatkowe
mgr Bartosz Janik
bartosz.janik225@gmail.com
010A 537-6007

Poniedziałek

9.30-12.30 

Wykształcenie:
- XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Lublinie, klasa o profilu społecznym
- licencjat Studiów Wschodnioeuropejskich UMCS, moduł bałkański
- magister Studiów Wschodnioeuropejskich UMCS, specjalizacja Federacja Rosyjska i państwa kaukaskie 
 
Zainteresowania badawcze:
- polityka zagraniczna RP wobec państw Europy Wschodniej
- przemiany polityczne na obszarze Kaukazu Południowego 
- historia najnowsza Europy Środkowej i Wschodniej
         
mgr Lila Pietrusiewicz
lila.pietrusiewicz@wp.pl
010A 537-6007

Poniedziałek  

10.00-11.30

Środa 

11.00-12.30

Wykształcenie:
- magister politologii UMCS

Zainteresowania badawcze:
- problematyka uchodźców w polityce rządów III RP,

- polityka społeczna i kulturalna w przestrzeni miasta.

mgr Anna Kosińska

kosinska.anna77@gmail.com

010A 537-6007 urlop 

Wykształcenie:


2016 – magister Studiów Wschodnioeuropejskich, specjalizacja: Federacja Rosyjska i państwa kaukaskie; 2014 rok – licencjat Studiów Wschodnioeuropejskich, moduł bałkański na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
2015 – licencjat Mediteranistyki, aktualnie studia magisterskie na kierunku Turystyka kulturowa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

2007-2011 – IV Liceum Ogólnokształcące im dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu, klasa dwujęzyczna z j. hiszpańskim

Zainteresowania badawcze:

współczesna polityka zagraniczna państw europejskich, integracja europejska, historia najnowsza Królestwa Hiszpanii oraz państw Europy Środkowej i Wschodniej

mgr Michał Strus
mstrus@02.pl
010A 537-6007

Poniedziałek

8.30-11.30 

Wykształcenie:
2016 – licencjat  Studiów wschodnioeuropejskich, UMCS w Lublinie
2014 – magister Studiów wschodnioeuropejskich, UMCS w Lublinie, promotor prof. dr hab. Waldemar Paruch

Zainteresowania badawcze:
dzieje Europy Wschodniej, teoria gier

 mgr Jacek Dubiel

jackdubiel@poczta.onet.pl

010A 5376007 

Poniedziałek

14.00-15.30

Czwartek

16.00-17.30 

 Uzyskane wykształcenie:

1999- magister politologii UMCS

Zainteresowania badawcze:

- polskie prartie prawicowe,

- polityka bezpieczeństwa Unii Europejskiej

mgr Ilona Rytel-Baniak
ilonarytel@o2.pl
010 A 537-6007

Poniedziałek

8.00-11.00 

Uzyskane wykształcenie:
2011 – licencjat politologii UMCS
2013 – magister politologii UMCS, specjalność: samorząd i polityka lokalna. Praca magisterska Wybory prezydenckie we Francji w 2012 roku, promotor dr hab. Waldemar Paruch, prof. nadzw.
2013 – dyplom ukończenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Siedlcach, kierunek: język francuski
2013 – licencjat filologii francuskiej Uniwersytetu Warszawskiego, specjalność: nauczanie języka francuskiego

Zainteresowania badawcze:
Historia najnowsza powszechna, historia samorządu terytorialnego państw Europy Zachodniej, historia instytucji politycznych ze szczególnym uwzględnieniem systemu instytucjonalnego Francji, prezydentura N. Sarkozy’ego oraz prezydentura F. Hollande’a.

 mgr Wioleta Sobiech

wiolakoska@interia.pl

 

010A 537-6007

Poniedziałek

7.30-9.00

Czwartek

14.25-15.55 

Wykształcenie:

2010 - VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie, klasa o profilu: kultury europejskiej, 2013 – licencjat politologii, specjalizacja samorząd i polityka lokalna, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

2015 – magister politologii, specjalizacja samorząd i polityka lokalna, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

2015 – licencjat administracji, specjalizacja finansowo- gospodarcza, Katolicki Uniwersytet Lubelski; Zainteresowania badawcze: Instytucja rodziny w systemach totalitarnych; Społeczeństwo III Rzeszy; Mniejszość romska;