Zakład Teorii Jądra Atomu


Kierownik Zakładu


dr hab. Michał Warda, prof. nadzw. (strona internetowa IF UMCS)

Pokój: 347 (III p., budynek Starej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6196
e-mail: michal.warda@umcs.pl


 Pracownicy


prof. dr hab. Andrzej Baran (strona internetowa IF UMCS) (pracownik emerytowany)

Pokój: 310 (III p., budynek Średniej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6174
e-mail: andrzej.baran@umcs.pl


prof. dr hab. Bożena Pomorska (strona internetowa IF UMCS) (pracownik emerytowany)

Pokój: 302 (III p., budynek Średniej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6168
e-mail: Bozena.Pomorska@umcs.lublin.pl
strona www: http://kft.umcs.lublin.pl/pomorska


prof. dr hab. Krzysztof Pomorski (strona internetowa IF UMCS(pracownik emerytowany)

Pokój: 337 (III p., budynek Starej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6141
e-mail: POMORSKI@tytan.umcs.lublin.plkrzysztof.pomorski@umcs.lublin.pl


dr hab. Andrzej Staszczak, prof. nadzw. (strona internetowa IF UMCS)

Pokój: 348 (III p., budynek Starej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6118
e-mail: andrzej.staszczak@umcs.pl


Zakład Teorii Jądra Atomu (na stronie UMCS)

Zakład Teorii Jądra Atomu (na stronie IF UMCS)


 Pracownicy Instytutu Fizyki UMCS