ZAKŁAD TEORII I ANTROPOLOGII LITERATURY

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin

Kontakt

Telefony: 537 27 43; 537 27 44; 537 27 48
Nowa Humanistyka (pokoje: 204, 234, 235)
Stara Humanistyka (pokój 127)dr Małgorzata Medecka, p.234NH, 
mmedecka@poczta.umcs.lublin.pl


dr hab. Ewa Pogonowska-Bezrąk, p.127SH,
 e.pogonowska@poczta.lublin.pl

dr hab. Mirosław Ryszkiewicz, p.204NH,
miroslaw.ryszkiewicz@poczta.umcs.lublin.pl

dr Anna Tryksza, p.234NH


 

Opis

Problematyka badawcza: 

Badania teoretycznoliterackie i kulturowe:

  • Teoria wiersza
  • Genologia literacka i użytkowa
  • Zagadnienia fikcji literackiej
  • Retoryka tekstu literackiego
  • Literackie pogranicza (podróż, reportaż, auto/biografia, dokumenty osobiste)
  • Literatura a film
  • Ideologiczne uwarunkowania dyskursu literackiego
  • Mity polityczne i problematyka etniczna w literaturze

Pracownicy

Władze

KIEROWNIK ZAKŁADU

dr hab. Aleksandra Chomiuk, prof. UMCS, p.235NH, tel. 815372743

e-mail aleksandra@poczta.umcs.lublin.pl