ZAKŁAD TEORII FAZY SKONDENSOWANEJ

Adres

ul. Radziszewskiego 10
20-031 Lublin

Kontakt

prof. dr hab. Karol Izydor Wysokiński (strona internetowa IF UMCS)


Pokój: 308 (III p., budynek Średniej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6236
e-mail: karol.wysokinski@umcs.pl
strona www: http://serwisy.umcs.lublin.pl/karol.wysokinski

Opis

 


Kierownik Zakładu


prof. dr hab. Karol Izydor Wysokiński (strona internetowa IF UMCS)

Pokój: 308 (III p., budynek Średniej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6236
e-mail: karol.wysokinski@umcs.pl
strona www: http://serwisy.umcs.lublin.pl/karol.wysokinski


Pracownicy


prof. dr hab. Tadeusz Domański (strona internetowa IF UMCS

Pokój: 313 (III p., budynek Średniej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6241
e-mail: tadeusz.domanski@umcs.pl
strona www: http://kft.umcs.lublin.pl/doman


 

dr hab. Ewa Taranko (pracownik emerytowany) (strona internetowa IF UMCS

Pokój: 315 (III p., budynek Średniej Fizyki)
telefon: (81) 537-6243
e-mail: ewa.taranko@umcs.pl


prof. dr hab. Ryszard Taranko (pracownik emerytowany) (strona internetowa IF UMCS)

Pokój: 315 (III p., budynek Średniej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6243
e-mail: ryszard.taranko@umcs.pl


prof. dr hab. Mirosław Załużny (strona internetowa IF UMCS

Pokój: 306 (III p., budynek Średniej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6234
e-mail: miroslaw.zaluzny@umcs.pl


Zakład Teorii Fazy Skondensowanej (na stronie Wydziału)

Zakład Teorii Fazy Skondensowanej (na stronie IF UMCS)


 Pracownicy Instytutu Fizyki UMCS