Zakład Technologii Informatycznych


Kierownik Zakładu


prof. dr hab. Paweł Mikołajczak

Pokój: 519 (V p., nowy budynek Instytutu Informatyki)
Telefon: (81) 537-6155


 Pracownicy


mgr Emil Benedykciuk

Pokój:
Telefon: (81) 537-


mgr Rafał Cebryk

Pokój: 506 (V p., nowy budynek Instytutu Informatyki)
Telefon: (81) 537-2924


dr Marcin Denkowski

Pokój: 505 (V p., nowy budynek Instytutu Informatyki)
Telefon: (81) 537-2951


mgr Krzysztof Dmitruk

Pokój: 505 (V p., nowy budynek Instytutu Informatyki)
Telefon: (81) 537-2951


dr Karol Kuczyński

Pokój: 521 (V p., nowy budynek Instytutu Informatyki)
Telefon: (81) 537-2957
www: http://hektor.umcs.lublin.pl/~karolk/


mgr Michał Pańczyk

Pokój: 522 (V p., nowy budynek Instytutu Informatyki)
Telefon: (81) 537-2958
www: http://liza.umcs.lublin.pl/~mpanczyk/


mgr Łukasz Sadkowski

Pokój: 506 (V p., nowy budynek Instytutu Informatyki)
Telefon: (81) 537-2924


dr Rafał Stęgierski

Pokój: 521 (V p., nowy budynek Instytutu Informatyki)
Telefon: (81) 537-2957


Zakład Technologii Informatycznych (na stronie UMCS)

Zakład Technologii Informatycznych (na stronie II UMCS)


 Pracownicy Instytutu Informatyki UMCS