ZAKŁAD TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH

Adres

ul. Akademicka 9
20-033 Lublin

Kontakt

Kierownik Zakładu dr hab. Przemysław Stpiczyński, prof. nadzw. Pokój: 519 (V p., nowy budynek Instytutu Informatyki)


Telefon: (81) 537-6155
e-mail: przem@hektor.umcs.lublin.plprzemyslaw.stpiczynski@umcs.lublin.pl 

Opis

 


Kierownik Zakładu


dr hab. Przemysław Stpiczyński, prof. nadzw. 

Pokój: 519 (V p., nowy budynek Instytutu Informatyki)
Telefon: (81) 537-6155
e-mail: przem@hektor.umcs.lublin.plprzemyslaw.stpiczynski@umcs.lublin.pl 

Strona www 

Publikacje 


 Pracownicy


mgr Emil Benedykciuk

Pokój: 506 (V p., nowy budynek Instytutu Informatyki)
Telefon: (81) 537-2924


dr Marcin Denkowski

Pokój: 505 (V p., nowy budynek Instytutu Informatyki)
Telefon: (81) 537-2951


mgr Krzysztof Dmitruk

Pokój: 505 (V p., nowy budynek Instytutu Informatyki)
Telefon: (81) 537-2951


prof. dr hab. Paweł Mikołajczak 

Pokój: 520 (V p., nowy budynek Instytutu Informatyki)
Telefon: (81) 537-2956


dr Rafał Stęgierski

Pokój: 521 (V p., nowy budynek Instytutu Informatyki)
Telefon: (81) 537-2957


Zakład Technologii Informatycznych (na stronie Wydziału)

Zakład Technologii Informatycznych (na stronie II UMCS)