Zakład Sztuki Mediów Cyfrowych

Kierownik: Prof. Grzegorz Mazurek

Zakład Sztuki Mediów Cyfrowych powołany zarządzeniem Rektora z dnia 1 lutego 2007 roku, został wydzielony z Zakładu Grafiki Projektowej i Serigrafii.

Prowadzi działalność artystyczną, naukową i dydaktyczną w zakresie praktyki, teorii i historii sztuki nowych mediów. Celem kształcenia jest wyposażenie studenta w kompetencje do pracy w środowisku cyfrowym, z uwzględnieniem uwarunkowań: technologicznych, kulturowych i historycznych tego medium sztuki.

Podejmujemy prace mieszczące się w szerokim spektrum tematycznym i formalnym od sztuki "czystej" do "użytkowej". Od strony technologicznej realizacje nasze są melanżem różnorodnych technik warsztatowych, od: edycji obrazu cyfrowego, poprzez projektowanie graficzne, cyfrową grafikę animacyjną, edytowany cyfrowo film eksperymentalny z elementami efektów specjalnych, po realizacje multimedialne, w tym projekty interaktywne.

Zajęcie przygotowują studentów do kreacji w pełnym cyklu realizacji: od fazy koncepcyjnej do efektu finalnego. W ramach Zakładu działają: pracownia dyplomowa oraz seminarium gdzie nasi magistranci mają możliwość prowadzenia komplementarnych praktycznych i teoretycznych studiów nad interesującymi ich zagadnieniami z dziedziny sztuki "nowych mediów". Ponadto Zakład prowadzi działalność promocyjno: wystawy i pokazy najlepszych realizacji. Pod adresem http://www.wa.umcs.lublin.pl edytujemy także własną stronę internetową.

Pracownicy:

prof. Grzegorz Mazurek - kierownik zakładu

dr hab. Marek Letkiewicz

dr Sławomir Plewko

dr Joanna Polak

mgr Michał Mikulski

mgr Jacek Wierzchoś