ZAKŁAD SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH ZARZĄDZANIA

Adres

Kontakt

Godziny dyżurów

Godziny dyżurów pracowników naukowych publikowane są w ich profilach osobowych w książce adresowej.

Opis

Kierownik Zakładu: prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pastuszak

Działalność Zakładu koncentruje się na realizacji badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych. W sferze zainteresowań badawczych znajdują się szeroko rozumiane systemy informacyjne zarządzania, zastosowania informatyki w działalności przedsiębiorstw, logistyka i biznes elektroniczny. W działalności dydaktycznej Pracownicy Zakładu (8 osób, w tym: 1 profesor nadzwyczajny, 3 adiunktów ze stopniem dr, 3 asystentów i 1 wykładowca) koncentrują się na realizacji zajęć z przedmiotów takich jak m.in.: Informatyka i systemy informacyjne, Technologia informacyjna, Informatyka w zarządzaniu, Informatyka dla ekonomistów. W ZSIZ prowadzone są także seminaria doktorskie oraz seminaria dyplomowe (magisterskie i licencjackie).