Zakład Studiów Portugalistycznych

Kierownik: prof. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz 
Pokój 436 
Tel. 48 81 537-28-10

Pracownicy: 
dr hab. Edyta Jabłonka
Pokój 422 
Tel. 081 537-26-60 

mgr José Carlos Dias
Pokój 422

dr Justyna Wiśniewska 
Pokój 422 
Tel. 081 537-26-60 

dr Natalia Klidzio 
Pokój 422 
Tel. 081 537-26-60 

mgr Mirosław Jawor 
Pokój 422 
Tel. 081 537-26-60 

mgr Lino Alexandre Oliveira Lopes de Matos 
Pokój 422 
Tel. 081 537-26-60 

mgr Agnieszka Kruk 
Pokój 422 
Tel. 081 537-26-60 

Tematyka badawcza realizowana w ramach badań statutowych w Zakładzie Studiów Portugalistycznych

Język portugalski i jego odmiany w świecie - od semantyki do pragmatyki

Tematyka realizowana w Zakładzie Studiów Portugalistycznych w ramach własnych zainteresowań badawczych

prof. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz: Portugalskie języki kreolskie
dr hab. Edyta Jabłonka: Leksykologia języka portugalskiego
dr Justyna Wiśniewska: Wyrażanie iteratywności w języku portugalskim
dr Natalia Klidzio: Współczesna literatura brazylijska
mgr Agnieszka Kruk: Przekład elementów kulturowych z języka portugalskiego