Zakład Studiów Hispanistycznych

Kierownik: dr hab. Maria Falska, prof. UMCS
pokój 414
tel. 81 537 26 29

Pracownicy:
dr hab. Elżbieta Bender
Pokój 423
Tel. 81 537-26-61

dr hab. Beata Brzozowska-Zburzyńska
Pokój 416
Tel/fax: 81 537-26-65

dr Olga Buczek
Pokój 416
Tel/fax: 81 537-26-65

dr Miguel Carrera Garrido
Pokój 416
Tel/fax: 81 537-26-65

dr Mariola Pietrak
Pokój 416
Tel/fax: 81 537-26-65

dr Piotr Sorbet
Pokój 424
Tel. 81 537-26-62

dr Daria Urzędowska-Chaves
Pokój 416
Tel/fax: 81 537-26-65

mgr Agata Gołąb
Pokój 423
Tel. 81 537-26-61

mgr Ruth Domínguez López-Abad
Pokój 424
Tel. 81 537-26-62

mgr Paulina Gozdur (Nowakowska)
Pokój 423
Tel. 81 537-26-61

mgr Rebeca Lema Martinez
Pokój: 423
Tel. 81 537-26-61

mgr Anna Werman
Pokój 423
Tel. 81 537-26-61

mgr Maria Eugenia Flores
Pokój: 424
Tel. 81 537-26-62