ZAKŁAD STUDIÓW CONRADOZNAWCZYCH

Opis

Działalność Zakładu:

Zakład realizuje umowę o międzynarodowej współpracy naukowej podpisaną przez UMCS z Columbia University Press (New York). Obejmuje ona przygotowywanie przez Zakład do druku książek naukowych serii Conrad: Eastern and Western Perspectives (dotychczas wydano 24 tomy), które są następnie wydawane w Wydawnictwie UMCS i przekazywane do światowej dystrybucji przez Columbia University Press. Zakład także przygotowuje do druku (redakcja merytoryczna, przekłady tekstów, itp.) tomy serii Joseph Conrad a Polska, Europa Środkowo-Wschodnia i Świat wydawanej przez Wydawnictwo UMCS (dotychczas wydano 2 tomy).

Zakład organizuje cyklicznie co 5 lat międzynarodowe konferencje Conradowskie z udziałem wielu badaczy z całego świata. Dotychczas zorganizowano pięć takich konferencji (w latach 1991, 1996, 2001, 2006 i 2011) a następna jest organizowana w 2016 roku.

Główne kierunki badań:

  • Joseph Conrad a Polska, Europa Środkowo-Wschodnia i świat
  • perspektywy badania literatury angielskiej XIX i XX wieku i literatury realizmu rosyjskiego
  • twórczość Virginii Wolf
  • twórczość Josepha Conrada w kontekście metodologii badań literackich
  • temat śmierci we współczesnej literaturze angielskiej
  • angielsko-rosyjskie relacje literackie
  • postacie zwierzęce w wybranych utworach literatury angielskiej XIX i XX wieku

Seria „Joseph Conrad a Polska, Europa Środkowo-Wschodnia i Świat”

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami wydanymi w serii „Joseph Conrad a Polska, Europa Środkowo-Wschodnia i Świat”:

Obie książki można zamówić w Dziale Handlowym Wydawnictwa UMCS:
tel./fax: 81 537 53 02
e-mail: wydawnictwo@umcs.eu

Pracownicy

Władze

Kierownik:

Prof. dr hab. Wiesław Krajka