ZAKŁAD STATYSTYKI I EKONOMETRII

Kontakt

Godziny dyżurów

Godziny dyżurów pracowników naukowych publikowane są w ich profilach osobowych w książce adresowej.

Opis

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Wacława Starzyńska

Pracownicy Zakładu Statystki i Ekonometrii prowadzą działalność naukowo-badawczą głównie w obszarze zastosowań metod ilościowych w ekonomii oraz realizują zajęcia dydaktycznena Wydziale Ekonomicznym, jak również na innych wydziałach UMCS. W Zakładzie zatrudnionych jest 8 osób:1 profesor, 5 adiunktówi2 asystentów. Tematyka badawcza koncentruje się wokół analiz działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej sektorów gospodarki narodowej, modelowania ryzyka sektorowego, ryzyka w zamówieniach publicznych oraz zastosowań metod ilościowych w logistyce.

W ramach działalności dydaktycznej w ZSiE realizowane są zajęcia z następujących przedmiotów: Statystyka opisowa, Statystyka w logistyce, Wnioskowanie statystyczne, Ekonometria, Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych, Badania operacyjne, Matematyka, Matematyka finansowa, Zastosowanie metod statystyczno-ekonometrycznych w badaniach ekonomicznych, Rynek zamówień publicznych.

Pracownicy realizują również zajęcia na studiach podyplomowych, studiach doktoranckich,prowadzą seminaria licencjackie, magisterskie i doktorskie, a także konwersatoria w pracowniach komputerowych m.in. przy zastosowaniu programu SPSS i Gretl.