Zakład Spektrometrii Mas

 • A. Pelc, S. Hałas, W redukcji próżni ortofosforanu srebra z grafitu o wysokiej precyzji analizy izotopów tlenu , szybkie komunikaty w spektrometrii masowej, 24 (), 2010, 2827-2830

 • S. Hałas, T. Durakiewicz, praca jest funkcją powierzchni lub nieruchomości luzem? , próżniowe, 85 (), 2010, 486-488

 • T. Pienkos S. Hałas, M. Czarnacki, określenie oporności na wysokie temperatury metali o wysokiej temperaturze topnienia punktów i stopów , próżniowe, 85 (), 2010, 498-501

 • K. Samborska, S. Halas, 34S i 18O rozpuszczonego siarczanu jako znaczników w ewolucji hydrogeochemicznego węglan zbiornika triasowego narażone na intensywnej eksploatacji wód podziemnych (Olkusz-Zawiercie regionu południowej Polska) , Applied Geochemii, 25 (), 2010, 1397/14

 • TM Peryt, S. Halas, SP Hryniv, siarki i tlenu podpisy izotopów późnego permu cechsztynu anhydryty SW Poland: ewolucja wody morskiej i diagenetyczne więzy , Geol. Kwartalnie, 54 (), 2010, 387-399

 • A. Baran, S. Hałas, izotopowego badania wód leczniczych z Horyniec Spa SE Polsce , izotopów w Środowiska i Nauk o Zdrowiu, 46 (), 2010, 454-462

 • Z. Migaszewski S. Dołęgowska, S. Hałas, A. Trembaczowski, Stabilne proporcje izotopów siarki w gatunku mchu Hylocomium splendes (Hedw.) BSG i Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. z okolic Kielc (południowo-centralnej Polsce), Izotopy w badaniach środowiska i zdrowia, 46 (), 2010, 219-224

 • H. Kucha, E. Schroll, JG Raith, S. Hałas, mikrobiologiczne w węglanowych formacji sfaleryt-hosted rud Zn-Pb Bleiberg Austria: mikro i nano-tekturowych izotopów siarki dowodów , Geologia gospodarcza, 105 (), 2010, 1005/23

 • S. Prucnal M. Turek, A. Droździel, K. Pyszniak, A. Wójtowicz, S + Q. Zhou, A. Kanjilal, A. Shalimov, W. Skorupa, J.Żuk, właściwości optyczne i mikrostruktury z samoorganizujących Inas struktur kwantowych w krzem , Central European Journal of Physics, DOI: 10.2478/s11534-010-0107-8 (), 2010,

 • S. Hałas, A. Wójtowicz, M. Czarnacki, E. Robens, Argon stabilne stężenia izotopów w księżycowym regolitu , Geochronometria, 33 (), 2009, 37-39

 • S. Hałas, A. Pelc, Nowy stosunek izotopów metodą spektrometrii masowej dokładnych oznaczeń d37Cl Rapid Comm. Mass Spectrom., 23 (), 2009, 1061/64

 • A. Gaigalas, S. Hałas, trwałych izotopów (H, C, S) i pochodzenie bursztynu bałtyckiego , Geochronometria, 33 (), 2009, 33-36

 • M. Huber, S. Hałas, A. Piestrzyński, Petrologia gabbroides izotopu podpisania i siarczku mineralizacji z Fiodorow-Pansky warstwowej włamania maficzne, Półwysep Kolski, Rosja , Geochronometria, 33 (), 2009, 19-22

 • E. Robens, S. Hałas, badania w sprawie ewentualnego istnienia wody na Księżycu , Geochronometria, 33 (), 2009, 23-31

 • K. Jarmołowicz-Szulc, S. Hałas, A. Wójtowicz, radiometryczne wiek analizy skał z północnej kopercie masywu Karkonoszy, Sudetów, w Polsce - studium porównawcze geochronological , Geochronometria, 34 (), 2009, 33-39

 • S. Prucnal, A. Wójtowicz, K. Pyszniak, A. Droździel, J. Żuk, M. Turek, L. Rebohle W. Skorupa, inżynieria defektów w strukturze MOSLED przez impantation jonów , instrumenty i metody jądrowe w fizyce Badań B , 267 (), 2009, 1311/13

 • J. Aggarwal, F. Böhm, G. Foster, S. Hałas, B. Hönisch, S.-Y. Jiang, J. Kosler, A. Liba, I. Rodushkin T. Sheehan, JJ-S. Shen, S. Tonarini, P. Xie, Ch. -F. Ci, Z.-Q. Zhao, E. Zuleger, Jak dobrze nietradycyjnych wyniki stabilny izotop porównać między różnymi laboratoriami: Wyniki porównania międzylaboratoryjnych pomiarów izotopów boru , Journal analityczny atomowej spektrometrii, 24 (), 2009, 825-831

 • Migaszewski, Z. Gałuszka, A. Hałas, S. Dołęgowska, S. Dąbek, J. Starnawska E., Geochemia i stabilne stosunki izotopów siarki i tlenu z Podwiśniówka staw woda pit generowanych przez odwadniania kopalni kwasu (Gór Świętokrzyskich w południowo- centralna Polska) , Applied Geochemii, 23 (), 2008, 3620-3634

 • Migaszewski, Z. Gałuszka, A. Hałas, S. Dąbek, J. Dołęgowska, S. Budzyk I. Starnawska E. Michalik A., chemiczny i odmiany izotopowe w Wiśniówka Mała kopalnia odkrywkowa wody Góry Świętokrzyskie (południowo- centralna Polska) , Środowiska Geologia,(), 2008, DOI 10,1007, s00254-008-1279-z 

 • Hałas S., O izotopów równowagi między fazami ciekłymi i gazowymi , Izotopy w badaniach środowiska i zdrowia,44 (), 2008, 129-135

 • Pelc, A. Hałas S., źródłem jonów ujemnych do pomiarów stosunku izotopów chloru , szybkiej komunikacji w spektrometrii masowej, 22 (), 2008, 3977-3982

 • Bojar, A. Hałas, S. Bojar, H. Szaran J., izotopowa dowody pochodzenia kwaśnego siarczanu zmiany Styrii Dorzecze Austria , Terra Nova, 20 (), 2008, 45-51

 • Hałas, S. Pienkos T. Czarnacki, M. Durakiewicz T. Określenie funkcji pracy z metali i stopów z wykorzystaniem spiralnej anody diody , próżnia, 82 (), 2008, 1094/98

 • Chlebowski, R. Hałas S., petrograficzny-mineralogiczne i geochemiczne badania współczesnych osadów powstałych na wreck.Petrograficzno-mineralogiczne i geochemiczne badania powstałej współcześnie skaly na wraku.rozdział w monografii: OGÓLNE Carleton rozbicie, 1785WRAK Statku OGÓLNE Carleton, 1785 . Gdańsk , Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku,(), 2008, 257-278

 • Hałas, S. Bojar,, Khmelevska L. Peryt, T., Ogromne złoża soli jako nowy archiwum izotopów temperatury powierzchni ziemi w przeszłości geologicznej, Final Programmae & Abstract Book , Streszczenie Wspólnego Europejskiego izotopu użytkownika Meeting "JESIUM 2008 "Presquile de Giens francuskim wybrzeżu Morza Śródziemnego,(), 2008, 205

 • Pelc, A. Hałas S., Nowa metoda badań chloru stabilnego stosunku izotopów, Final Programmae & Abstract Book , Streszczenie Wspólnego Europejskiego izotopu użytkownika Meeting "JESIUM 2008", Presquile de Giens francuskim wybrzeżu Morza Śródziemnego,(), 2008, 301

 • Bojar, A. Hałas, S. Bojar, P. Szaran J., Regionalne konsekwencje zmian w siarczanu kwasu miocenu, Austria: Okiem H, O, S i K-Ar izotopowej rekordu, Geophysical Research Abstracts , Streszczenie EGU Walne Zgromadzenie 2008 Geophysical Research, 10 (), 2008, EGU2008-A-10640

 • Piotrowska, N. Pazdur, A. Hałas, S. Rutkowski, J., zapis izotopowy węgla i tlenu w węglanowych osadach jeziora Wigry (NE Polska), Geophysical Research Abstracts, IG1-1MO5P , Streszczenie EGU Zgromadzenia Ogólnego 2008 Geophysical Research , 10 (), 2008, EGU2008-A-10640

 • Hałas, S. Pelc A., Nowy IRMS metoda dokładnego pomiaru δ37Cl, Geophysical Research Abstracts , Streszczenie EGU Zgromadzenia Ogólnego 2008 Geophysical Research, 10 (), 2008, EGU2008-A-10640

 • Jarmołowicz-Szulc, K. Hałas, S. Wójtowicz, A., Analiza Wieku radiometrycznego Skal północnej Osłony masywu Karkonoszy - studium porównawcze, Lublin , Streszczenia wszystkich-Polskiej Konferencji Naukowej "Datowanie minerałów i skał X",(), 2008, 7-10

 • Gaigalas, A. Hałas S., stabilny izotop (H, C, S) skład i pochodzenie bursztynu bałtyckiego, Lublin , Streszczenia wszystkich-Polska Konferencja Naukowa "Datowanie minerałów i skał X",(), 2008, 11-14

 • Hałas, S. Wójtowicz, A. Czarnacki M., Argon liczebności izotopów w próbkach księżycowych regolitu, Lublin , Streszczenia wszystkich-Polskiej Konferencji Naukowej "Datowanie minerałów i skał X",(), 2008, 17

 • Pelc, A. Hałas S., Nowa METODA Analizy izotopów stabilnych chloru, Lublin , Streszczenia wszystkich-Polskiej Konferencji Naukowej "Datowanie minerałów i skał X",(), 2008, 33

 • Huber, M. Hałas, S. Piestrzyński A., Charakterystyka petrologiczna gabroidów z warstwowanych intruzji fiodoro-panskiego masywu na PLK. Kolskim (Rosja), Lublin , Streszczenia wszystkich-Polskiej Konferencji Naukowej "Datowanie minerałów i skał X",(), 2008, 47-48

 • Piotrowska, N. Pazdur, A. Hałas, S. Rutkowski, J., węgla i tlenu zapis izotopowy w węglanowych osadach jeziora Wigry (NE Polska), Lublin , Streszczenia wszystkich-Polskiej Konferencji Naukowej "Datowanie minerałów i skał X" ,(), 2008, 58-59

 • Pelc, A. Hałas S., Spektrometr mas zrobić Analizy izotopowej chloru i bromu, Janów Lubelski , IV Kongres Polskiego Towarzystw Próżniowego, VIII Krajowa Konferencja Techniki Próżni,(), 2008, 0-05

 • Hałas, S. Pienkos, T., O pomiarach Pracy wyjścia stopów Metali trudnotopliwych, Janów Lubelski , IV Kongres Polskiego Towarzystw Próżniowego, VIII Krajowa Konferencja Techniki Próżni,(), 2008, 0-13

 • Dąbek, J. Hałas S., Spektrometr mas z dwuwłóknowym, termoemisyjnym źródłem jonów do Analizy izotopowej Litu, Boru, renu i OSMU, Janów Lubelski , IV Kongres Polskiego Towarzystw Próżniowego, VIII Krajowa Konferencja Techniki Próżni,(), 2008, 0-35

 • Pienkos T. Czarnacki, M. Hałas S., Wyznaczenie termoelektrycznej Pracy wyjścia hafnu, Janów Lubelski , IV Kongres Polskiego Towarzystw Próżniowego, VIII Krajowa Konferencja Techniki Próżni,(), 2008, P-21

 • Hałas S., Analiza izotopowa Litu, boru i chloru - Nowe Mozliwości dla geochemii, Kraków , Polski Kongres Geologiczny Pierwszego,(), 2008, 

 • Pelc, A. Scheier, P. Mark, TD, niskoenergetyczny interakcji elektronów z nitrobenzenu: C6H5NO2 , próżniowe, 81(10), 2007, 1180/83

 • Pyszniak, K. Drozdziel, A. Turek, M. Wójtowicz, A. Sielanko J., wtórna emisja jonów z Ti i Si celów wywołanych przez średni jonów Ar + energia bombardowania - eksperyment i komputerowych symulacji , w próżni, 81 (10), 2007 , 1145-1149

 • Peryt TM Makhnach AA Halas S. Petrychenko, OY Gulis, LF Abravets, SM, izotopy siarki w anhydrytów z górnego dewonu Prypiac "Dniepr-Doniec i basenów (Białoruś i Ukraina) , węglanów i ewaporatów, 22 (1), 2007, 43-54

 • Hałas S., niski wprost tygiel do wydobywania kopalin z argonu, w temperaturze do 1550oC , Geochronometria, 27(), 2007, 1-3

 • Turniak, K. Hałas, S. Wójtowicz, A., Nowy K-Ar wieku chłodzące granitoidy z masywu Strzegom-Sobótka, SW Poland , Geochronometria, 27 (), 2007, 5-9

 • Paweł Z. Hałas, S. Wójtowicz, A., Nowe dane na temat materiału, po uderzenia w horyzontów w radiolariowych fliszu Karpat zewnętrznych i szukać krateru źródłowego , Geochronometria, 27 (), 2007, 17-22

 • Dąbek, J. Hałas S., Fizyczne podstawy metody renu-osm - recenzja , Geochronometria, 27 (), 2007, 23-26

 • Huber, M. Hałas, S. Sikorska, M., Ewolucja żyłach Prehnit-albit-kalcytu w skałach metamorficznych z Laponii granulitowej Belt (rejon Kandalaksha z Półwyspie Kolskim) , Geologija, 59 (), 2007, 1-7

 • Kasprzyk, A. Pueyo, JJ Hałas, S. Fuenlabrada, JM, siarki, tlenu i strontu kompozycje izotopów środkowego miocenu (badeńskich) siarczanów wapnia z zapadliska przedkarpackiego, w Polsce: implikacje paleośrodowiskoweKwartalne geologiczna, 51 (), 2007, 285 -294

 • Hałas, S. Szaran J. Czarnacki, M. Tanweer A., Udoskonalenia w BaSO4 do przygotowania CO2 i δ18O kalibracji materiały referencyjne siarczan NBS-127, MAEA SO-5 i MAEA SO-6 , Geostandars i Geoanalytical Badania, 31 (), 2007, 61-68

 • Rajchel, J. Rajchel, J. Szaran, J. Hałas S., Odpowiedź na "Komentarz" na papierze skład izotopowy siarki H2S i SO2-4 ze źródeł mineralnych w Karpatach polskich "" , Izotopy w środowiska i zdrowia badania, 43 (), 2007, 78-79

 • Hałas S., 100 lat funkcji pracy , materiałów Science-Polska, 24 (4), 2006, U67-U83

 • Krouse, HR Parafiniuk, J. Nowak, J. Hałas S., zmiany skali milimetra składu izotopowego żył minerałów siarczkowych w osadach Kupferschiefer, obszaru Lubin, SW Polska , Izotopy w badaniach środowiska i zdrowia, 42(4), 2006, 327-333

 • Szczepanek, M. Pazdur, A. Pawelczyk, S. Bottger T. Haupt, M. Hałas, S. Bednarz Z. Krąpiec, M. Szychowska-Krąpiec E., wodoru, węgla i tlenu w izotopy drzewa sosnowego i dębowego pierścienie z Polski południowej, jak wskaźników klimatycznych w latach 1900-2003 , Geochronometria, 25 (), 2006, 67-76

 • Hałas S., tygiel Dwukrotnie próżniowe dla temperatur zapisu do 1600 stopni C , Journal analizy termicznej i kalorymetrii, 86 (1), 2006, 31-33

 • Kovalevych, VM Zang, WL Peryt TM Khmelevska, OV Halas S. Iwasinska-Budzyk I. Boult, PJ Heithersay, PS,osadzanie i skład chemiczny soli wczesnego kambru wschodniej Officer w Zagłębiu, South Australia , Australian Journal of Ziemi Sciences, 53 (4), 2006, 577-593

 • Halas, S. Durakiewicz, T., fizyczne podstawy katod tlenkowych , Applied Science powierzchni, 252 (18), 2006, 6119-6121

 • Vokal-Nemec, B. Szaran J. Trembaczowski, A. Hałas, S. Dolenec T. Lojen S., źródła siarczanów w rzek Sava i Ljubljanica, Słowenia, wynika z kompozycji siarki i izotopów tlenu , Aquatic Geochemii, 12 (3), 2006, 199-220

 • Durakiewicz, T. Sikora, J. Hałas S., zmiany funkcji Praca z włókien żarowych podczas samo-chłodzenia w próżni , próżnia, 80 (8), 2006, 894-898

 • Gladyszewski G. Chocyk, D. Prószyński, A. Pienkos T., Ewolucja Stres podczas przerywanego osadzania cienkich warstw metalicznych , Microelectronic Engineering, 83 (11-12), 2006, 2351-2354

 • Drozdziel A. Pyszniak K. Sielanko J. Turek, M. Wójtowicz, A. Doświadczalna urządzenia do napylania i badania emisji wtórnej jonowej indukowanej przez energiczne wiązek jonowych , szybkiej komunikacji Mass Spectrometry,20 (2), 2006, 298-302

 • Peryt TM Bula, Z. Halas S. Olszewska, B. Pluta I. Słodkowska, B., ewaporaty dla morskich w Dolnej miocenu Górnym Śląsku (Przedgórza Karpat Basin, Poland) , Geologica Carpathica, 56 (4) , 2005, 327-336

 • Szaran, J. Dudziak, A. Trembaczowski, A. Niezgoda, H. Hałas S., dobowe wahania i dystrybucja pionowa delta C-13, a stężenie atmosferycznego i gleby CO2 w łąki, SE Polska , Geological Quarterly, 49 (2), 2005, 135-144

 • Pazdur, A. Korput S. Fogtman, M. Szczepanek, M. Hałas, S. Krąpiec, M. Szychowska-Krąpiec E., węgla-13 w alfa-celulozy dębu latewood (Jędrzejów, Polska Południowa) podczas Maunder Minimalna , Kwartalnik Geologiczny, 49(2), 2005, 165-171

 • Peryt TM Halas S. Kovalevych, VM Petrychenko, OY Dzhinoridze, Nowy Meksyk, siarki i skład izotopowy tlenu dolnokambryjskiej anhydrytów w wschodniej Syberii , Geological Quarterly, 49 (2), 2005, 235-241

 • Pelc, A. Sailer, W. Scheier, P. Mark, TD, generacji (MH) (-) przez jony dysocjacyjne przyłączenia elektronów do prostych kwasów organicznych M , próżnia, 78 (2-4), 2005, 631-634

 • Chocyk D. Prószyński A. Gladyszewski G. Pienkos T. Gladyszewski, L., stres po ewolucji w Cu i osadzanie cienkich warstw Ag , Optica Applicata, 35 (3), 2005, 419-424

 • Pienkos T. Gladyszewski L. Prószyński A. Chocyk D. Gladyszewski, G. Określenie falistości powierzchni stosując promień krzywizny pomiaru techniką skaningowej , Optica Applicata, 35 (3), 2005, 503-507

 • Prószyński A. Chocyk D. Gladyszewski G. Pienkos T. Gladyszewski, L. Pomiar naprężenia w funkcji temperatury w Ag i Cu cienkich folii , Optica Applicata, 35 (3), 2005, 517-522

 • Chocyk, D. Zientarski, T. Prószyński, A. Pienkos T. Gladyszewski L. Gladyszewski G., Ewolucja struktury w stres i cienkich warstw Cu , Crystal Badań i Technologii, 40 (4-5), 2005, 509 -516

 • Dabek J. tworzenie grup amonowych w wolnym strumieniem cząsteczkowej mieszanin dwuskładnikowych , Acta Polonica Physica A, 106 (4), 2004, 453-466

 • Halas, S. Chlebowskiego, R., Unique występowanie syderyt w Bałtyku: wskazówką syderyt wody frakcjonowania izotopów tlenu w niskich temperaturach , Geological Quarterly, 48 (4), 2004, 317-322

 • Halas, S. Szaran J., Zastosowanie mieszanin Cu2O-NaPO3 do ekstrakcji SO2 z BaSO4 do analizy izotopów siarki , Izotopy w badaniach środowiska i zdrowia, 40 (3), 2004, 229-231

 • Pawelczyk, S. Pazdur, A. Hałas S., stabilny skład izotopowy węgla pierścieni drzewa z drzewa sosnowego z Puszczy Augustowskiej, w Polsce, jako wskaźnik temperatury i lokalne warunki środowiskowe , Izotopy w badaniach środowiska i zdrowia, 40 (2) , 2004, 145-154

 • Halas, S. Durakiewicz, T. Mackiewicz P., zmiany funkcji pracy zależne od temperatury uwodornionych / deuteriated palladu: nowe wyjaśnienie teoretyczne , Surface Science, 555 (1-3), 2004, 43-50

 • Halas, S. Mackiewicz, P. Durakiewicz T. Switching regulator temperatury żarnika jonizacji źródeł termalnych , w próżni, 73 (2), 2004, 291-295

 • Trembaczowski A. Szaran J. Niezgoda, H., Badanie pochodzenia i zmian sezonowych w siarki siarczanowej i izotopów tlenu w wodzie rzeki centralny Roztocza, SE Polska , wody powietrza i gleby, 157 (1-4), 2004, 65 -84

 • Pelc, A. Sailer, W. Scheier, P. Mark, TD Illenberger, E., Fragmentacja propanowego przez elektrony subexcitation , Chemical Physics Letters, 392 (4-6), 2004, 465-469

 • Gladyszewski L. Gladyszewski G. Pienkos T. jonizacja Powierzchnia lantanowców , próżnia, 74 (2), 2004, 301-304

 • Ptasińska, S. Dąbek, J. Michalak, L., tworzenia dimerów rozszerza przepływy wody w powietrze , próżnia, 70 (2-3), 2003, 403-409

 • Hałas S., Potencjał jonizacji metalowych dużych klastrów: wyjaśnienie paradoksu elektrostatycznego , fizyka chemiczna Letters, 370 (1-2), 2003, 300-301

 • Cicman, P. Głuch, K. Pelc, A. Sailer, W. Matt-Leubner S. Scheier, P. Matejcik S. Lukac, P. Robertson, WD Compton, RN Marek, TD, Electron wpływ jonizacji CHF2Cl: Niezwykłe uporządkowanie energii jonizacji dla matek i fragmentów jonów , Journal of Chemical Physics, 119 (22), 2003, 11704-11711

 • Sailer, W. Pelc, A. Limao-Vieira, P. Mason, NJ Limtrakul J. Scheier, P. Probst, M. Marek, TD, energia elektronów niskiej przywiązanie do CH 3 CN , Chemical Physics Letters, 381 (1-2) , 2003, 216-222

 • Pelc, A. Sailer, W. Matejcik S. Scheier, P. Mark, TD, dysocjacyjne przywiązanie elektronów do nitroetanu: C2H5NO2 , Journal of Chemical Physics, 119 (15), 2003, 7887-7892

 • Cicman, P. Pelc, A. Sailer, W. Matejcik S. Scheier, P. Mark, TD, dysocjacyjne przywiązanie elektronów do CHF2Cl , Chemical Physics Letters, 371 (3-4), 2003, 231-237

 • Pienkos T. Prószyński, A. Chocyk, D. Gladyszewski L. Gladyszewski G., rozwój Stres podczas odparowywania miedzi i srebra na krzemie , Mikroelektroniki Inżynieria, 70 (2-4), 2003, 442-446

 • Pienkos T. Gladyszewski L. Prószyński, A. Chocyk, D. Gladyszewski G. Martin, F. Jaouen, C. Drouet, M. Lamongie B., Rozwój Stres podczas wzrostu cienkich folii i jej zmian w warunkach napromieniowania jonowego , próżnia, 70(2-3), 2003, 243-248

 • Grabowski, J. Krzemiński, L. Nescieruk, P. Szydło, A. Paszkowski, M. Pecskay, Z. Wojtowicz A., geochronologii z teschenitic włamaniami w zewnętrznych Karpat Zachodnich Polski - ograniczeń z K-40/Ar-40 wieku i biostratygrafia, Geologica Carpathica, 54 (6), 2003, 385-393

 • Wójtowicz, A. Hryniv, SP Peryt TM Bubniak, A. Bubniak, I. Bilonizhka, PM, K / Ar randki soli mioceńskich potażu zapadliska przedkarpackiego (Zachodnia Ukraina): Aplikacja do datowania zdarzeń tektonicznych , Geologica Carpathica, 54 (4), 2003, 243-249

 • Rajchel L., Rajchel J. Szaran, J. Hałas S., skład izotopowy siarki H2S i SO42-od źródeł mineralnych w 4 polskich Karpat , Izotopy w Środowiska i Nauk o Zdrowiu, 38 (4), 2002, 277 - 284

 • Peryt TM Szaran J. Jasionowski, M. Hałas, S. Peryt, D. Poberezhskyy, A. Karoli, S. Wójtowicz, A., S i O izotopowy skład badeńskich (środkowego miocenu) siarczanów w zapadliska przedkarpackiego , Geologica Carpathica, 53(6), 2002, 391-398

 • Kovalevych, VM Peryt TM Carmona, V. Sydor, DV Vovnyuk, SV Hałas S., Ewolucja permu wody morskiej: dowody z inkluzji fluidalnych w halitu , Neues Jahrbuch Fur Mineralogie-Abhandlungen, 178 (1), 2002, 27-62

 • Halas, S. Durakiewicz, T., zależność temperatury od energii powierzchniowej rtęci w zakresie od 0 do 250 stopni C, Journal of fizyki materii skondensowanej, 14 (47), 2002, L735-L737

 • Han, L. Tanweer A. Szaran J. Hałas S., modyfikowany techniką wytwarzania SO2 z siarczków i siarczanów dla izotopu siarki analizuje izotopy w środowiskowej i Badań Health, 38 (3), 2002, 177 - 183

 • Halas, S. Durakiewicz, T. Joyce, JJ, Surface energii Kalkulacja - metale z 1 i 2 zdelokalizowane elektronów na atom , Fizyki Chemicznej, 278 (2-3), 2002, 111-117

 • Kovalevych, R. Peryt TM Piwo, W. Geluk, M. Hałas S., Geochemia wczesnego triasu wody morskiej jak wskazuje studium halitu Rot w Holandii, Niemczech i Polsce , Chemical Geologii, 182 (2-4 ), 2002, 549-563

 • Halas, S. Wójtowicz, A. Nowak, J. Durakiewicz T. Regulator temperatury dla spektrometrii masowej jonizacji termicznej , szybkie Komunikacji w spektrometrii masowej, 16 (1), 2002, 77-80

 • Sailer, W. Pelc, A. Matejcik S. Illenberger, E. Scheier, P. Mark, TD, dysocjacyjne elektronów badania przywiązanie do nitrometanu , Journal of Chemical Physics, 117 (17), 2002, 7989-7994

 • Pelc, A. Sailer, W. Scheier, P. Probst, M. Mason, NJ Illenberger, E. Mark, TD, dysocjacyjne przywiązanie elektronów do kwasu mrówkowego (HCOOH) , Chemical Physics Letters, 361 (3-4), 2002, 277-284

 • Sailer, W. Drexel, H. Pelc, A. Grill, V. Mason, NJ Illenberger, E. Skalny, JD Mikoviny T. Scheier, P. Mark, TD,energia elektronów niskiej przywiązanie do SF5CF3 , Chemical Physics Letters, 351 (1-2), 2002, 71-78

 • Pienkos T. Gladyszewski L. Chocyk D. Prószyński A. Gladyszewski G. Martin F. Jaouen, C. Pomiary naprężenia podczas napromieniania jonów , Optica Applicata, 32 (3), 2002, 421-424

 • Trembaczowski, A. Świeca A., skład izotopowy siarki i tlenu siarczanów w sprężyny karmienie rzeką Wieprz i innych źródeł z Wyżyny Lubelskiej i Roztocza , izotopów w Środowiska i Nauk o Zdrowiu, 38 (4), 2002, 285-306

 • Vokal, B. Szaran J. Trembaczowski A. Dolenec T., skład izotopowy siarczanów w rzekach Ljubljanica i Sava w Słowenii , Geochimica Et Cosmochimica Acta, 66 (15a), 2002, A809-A809

 • Dąbek, J. Michalak, L. Rozmiar zależne fragmentacja klastrów dwutlenku węgla , w próżni, 63 (4), 2001, 555-560

 • Pawlyta, J. Pazdur, A. Goslar T. Hałas S., Wpływ produkowane bomby C-14 na stężenia radiowęgla w najmłodszych osadach jeziora Gościąż, Polska Centralna , radiowęglowych, 43 (2B), 2001, 831-841

 • Halas, S. Szaran J. Poprawa rozkładu termicznego siarczanów do SO2 i determinacji spektrometrii masowej delta S-34 z MAEA SO-5, MAEA SO-6 i NBS-127 standardów siarczan , szybkie Komunikacji w spektrometrii masowej, 15( 17), 2001, 1618/20

 • Durakiewicz, T. Hałas, S. Arko, A. Joyce, JJ Moore, DP, elektroniczne obliczenia pracy funkcyjną powierzchni polikrystalicznego metalu ponownie ocenianych , Physical Review B, 6404 (4), 2001, art. nr-045101

 • Durakiewicz, T. Hałas S., Obliczanie potencjału jonizacji klastrów małych itru i lantanowców metali , Chemical Physics Letters, 341 (1-2), 2001, 195-200

 • Durakiewicz, T. Arko, AJ Joyce, JJ Moore DP Hałas S., termiczne zmiany funkcji pracy na powierzchniach metalowych polikrystalicznego Surface Science, 478 (1-2), 2001, 72-82

 • Pluta I. Trembaczowski A., Zmiany składu chemicznego wody rozładowanego kopalni w Rontok Staw, na Górnym Śląsku, w Polsce , Geologii Środowiska 40 (4-5), 2001, 454-457

 • Hałas S. Szaran J. Niezgoda H. Odpowiedź na Komentarz od MP Verma na "eksperymentalnego wyznaczania frakcjonowania równowagi izotopowej węgla między węglan rozpuszczone i dwutlenku węgla" , Geochimica Et Cosmochimica Acta, 64 (3), 2000, 575 -577

 • Pelc, A. Michalak, L. Electron badania jonizacji microclusters amoniaku , Rapid Komunikacja w spektrometrii masowej, 14 (16), 2000, 1455/61

 • Michalak, L. Pelc A., Homologiczne mikro-skupiska dwusiarczku węgla , w próżni, 57 (1), 2000, 61-70

 • Pelc A. Michalak, L. Wytwarzanie dimerów dwusiarczkowych węgla adiabatycznego sposobu rozprężania gazu , International Journal of Mass Spectrometry, 194 (1), 2000, 85-91

 • Pienkos T. Gladyszewski L. Chocyk, D. Gladyszewski G., efekty relaksacji naprężeń w supersieci Ag / Pd w początkowych etapach mieszania wiązką jonów , Materials Science and Engineering a-strukturalne Mikrostruktura i właściwości materiałów Obróbka, 288 (2) , 2000, 266-269

 • Dabek J. Michalak, L. Badanie klastrów CO2 metodą spektrometrii masowej , Nukleonika, 44 (2), 1999, 293-297

 • Dudek, K. Bukowski, K. Wójtowicz, A. Durakiewicz, T. Hałas S., Ar / Ar datowanie próbek hornblenda skał magmowych z Karpat , Geologica Carpathica, 50 (), 1999, 93-94

 • Halas, S. Szaran J., niskotemperaturowy termiczny rozkład siarczanów do SO2 do analizy on-line S-34/S-32 , chemii analitycznej, 71 (15), 1999, 3254-3257

 • Durakiewicz, T. Hałas S., relaks w gorących termiczna włókien , Journal of Vacuum Science & Technology Powierzchnie-próżniowe i filmów, 17 (3), 1999, 1071/74

 • Hałas S. Durakiewicz T. Urządzenie do analizy DSC próbki miligramów , Journal analizy termicznej i kalorymetrii,55 (2), 1999, 565-568

 • Pelc, A. Michalak, L. Badanie wpływu Electron klastrów argon , Nukleonika, 44 (2), 1999, 317-327

 • Pelc, A. Michalak, L. Badanie wpływu Electron dwusiarczku węgla mikro-klastrach , w próżni, 52 (3), 1999, 261-268

 • Halas, S. Durakiewicz, T., stabilizator temperatury żarnika do jonizacji termicznego spektrometru masowego , International Journal of spektrometrii masowej, 181 (), 1998, 167-171

 • Halas, S. Durakiewicz, T., funkcje pracy elementów wyrażonych w kategoriach energii Fermiego i gęstości elektronów swobodnych , Urzędowym fizyki materii skondensowanej, 10 (48), 1998, 10815-10826

 • Durakiewicz, T. Hałas S., Chłodzenie o włókna żarowego przez Thermionic emisji , International Journal of spektrometrii masowej, 177 (2-3), 1998, 155-161

 • Hałas S. Szaran J. Niezgoda H. Odpowiedź w komentarzu o PM Leśniaka na "eksperymentalnego wyznaczania frakcjonowania równowagi izotopowej węgla między węglan rozpuszczone i dwutlenku węgla" , Geochimica Et Cosmochimica Acta, 62 (12), 1998, 2198 -2198

 • Halas, S. Durakiewicz, T., Rozkład temperatury wzdłuż metalowego żarnika ogrzewanym w próżni przez prąd stały, próżnia, 49 (4), 1998, 331-336

 • Durakiewicz, T. Hałas S., Obliczanie rozkładu temperatury w zależności od czasu wzdłuż włókna ogrzewa się w próżni przez impulsy elektryczne , Journal of Vacuum Science & Technology Powierzchnie-próżniowe i filmów, 16(1), 1998, 194-199

 • Halas, S. Trembaczowski A. Sołtyk, W., Zastosowanie analiz izotopowych do badania wpływu eksploatacji węgla brunatnego na zanieczyszczenia wód podziemnych , Izotopy w Środowiska i Nauk o Zdrowiu, 33 (3), 1997, 315-326

 • Hałas S. Szaran J. Niezgoda H. Doświadczalne wyznaczanie frakcjonowania równowagi izotopowej węgla między węglan rozpuszczone i dwutlenku węgla , Geochimica Et Cosmochimica Acta, 61 (13), 1997, 2691-2695

 • Dudziak, A. Hałas S., Dobowy cykl stosunku izotopów węgla w CO2 gleby w różnych ekosystemach , roślin i gleby,183 (2), 1996, 291-299

 • Hałas S. Jasińska, B. platynowe magnezu jako środek redukujący w celu analizy izotopów wodoru , Izotopy w środowiskowej i Badań Zdrowia, 32 (1), 1996, 105-109

 • Dudziak, A. Hałas S., Wpływ zamrażania i rozmrażania na temat składu izotopowego węgla w CO2 gleby , Geoderma, 69 (3-4), 1996, 209-216

 • Trembaczowski A., Skład izotopowy siarczanów: Podobieństwa - Różnice - Misleadings , izotopów w Środowiska i Nauk o Zdrowiu, 32 (4), 1996, 405-409