Zakład Spektrometrii Mas


 Kierownik Zakładu


dr hab. Andrzej Pelc, prof. nadzw. (strona internetowa IF UMCS)

Pokój: 43 (parter, budynek Starej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6178
e-mail: andrzej.pelc@umcs.pl


Pracownicy


mgr Jan Cytawa (strona internetowa IF UMCS)

Pokój: 102 (I p., budynek Średniej Fizyki), 512 (V p., wieżowiec)
Telefon: (81) 537-6251, (81) 537-61-24

e-mail: jan.cytawa@umcs.pl


dr Józef Dąbek (strona internetowa IF UMCS) (pracownik emerytowany)

Pokój: 29 (parter, budynek Starej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6219 
e-mail: jozef.dabek@umcs.pl


dr Krzysztof Głuch (strona internetowa IF UMCS

Pokój: 503 (V p., wieżowiec)
Telefon: (81) 537-5032

e-mail: kgluch@poczta.umcs.lubln.pl


prof. dr hab. Stanisław Hałas (strona internetowa IF UMCS) (pracownik emerytowany)

Pokój: 43 (parter, budynek Starej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6275 
e-mail: stanislaw.halas@umcs.pl 


dr Tomasz Pieńkos (strona internetowa IF UMCS)

Pokój: 26 (parter, budynek Starej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6221
e-mail: tomasz.pienkos@umcs.pl


dr Anna Smolira (strona internetowa IF UMCS) 

Pokój: 511, 501 (V p., wieżowiec)
Telefon: (81) 537-6130, (81) 537-5568


dr Andrzej Trembaczowski (strona internetowa IF UMCS)

Pokój: 22, 38 (parter, budynek Starej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6292, (81) 537-6214
e-mail: andrzej.trembaczowski@umcs.pl 


Zakład Spektrometrii Mas (na stronie UMCS)

Zakład Spektrometrii Mas (na stronie IF UMCS)


 Pracownicy Instytutu Fizyki UMCS