ZAKŁAD SPEKTROMETRII MAS

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1
20-031 Lublin

Kontakt

Kierownik Zakładu dr hab. Andrzej Pelc, prof. nadzw.


Pokój: 43 (parter, budynek Starej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6178
e-mail: andrzej.pelc@umcs.pl

Opis

 


 Kierownik Zakładu


dr hab. Andrzej Pelc, prof. nadzw. (strona internetowa IF UMCS)

Pokój: 43 (parter, budynek Starej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6178
e-mail: andrzej.pelc@umcs.pl


Pracownicy


mgr Jan Cytawa (strona internetowa IF UMCS)

Pokój: 102 (I p., budynek Średniej Fizyki), 512 (V p., wieżowiec)
Telefon: (81) 537-6251, (81) 537-61-24

e-mail: jan.cytawa@umcs.pl


 dr Krzysztof Głuch (strona internetowa IF UMCS)  

Pokój: 503 (V p., wieżowiec)
Telefon: (81) 537-5032
 

e-mail: kgluch@poczta.umcs.lubln.pl


mgr Andrzej Trembaczowski (strona internetowa IF UMCS)

Pokój: 21, 38 (parter, budynek Starej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6292, (81) 537-6214
e-mail: andrzej.trembaczowski@umcs.pl 


Zakład Spektrometrii Mas (na stronie Wydziału)

Zakład Spektrometrii Mas (na stronie IF UMCS)