ZAKŁAD SOCJOLOGII ZMIANY SPOŁECZNEJ

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-032 Lublin

Kontakt

Kierownik zakładu: dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, prof. nadzw. UMCS


Adres do korespondencji: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Socjologii, Zakład Socjologii Wsi i Miasta, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin


pokoje 109 i 107


Tel.: 81-537-27-72, 81-537-27-03, 81-537-52-92,


E-mail: akolasa@hektor.umcs.lublin.pl

Godziny dyżurów

Aktualne godziny dyżurów dostępne są na profilach osobowych pracowników Zakładu.

Opis

Doktoranci:

Dr Aleksandra Kołtun

aleksandra.koltun@gmail.com

Mgr Magdalena Cieśikowska

cieslikowskamagda@onet.pl

Mgr Ilona Gąska

ilona.gaska@gmail.com

Mgr Agnieszka Turek

agnieszka.turek@fundacjafarma.pl

 

 

Problematyka badawcza:

  • socjologia historyczna
  • socjologia wiedzy
  • zmiana systemowa w Polsce
  • rozwój lokalny i regionalny
  • tożsamości lokalne i regionalne
  • socjologia ruchów społecznych
  • socjologia rewolucji
  • przemiany szkolnictwa wyższego w Polsce